BATERIA EUROFIT:

Aquesta prova serveix per mesurar la condició física dels nois i noies, en funció d'unes taules establertes per a cada edat.

Tapping test

Per aquesta prova es necessari una taula ,dos cercles de 20cm de diàmetre, una placa de10 x 20 cm i un cronòmetre. La placa ha d'estar entre el mig dels dos cercles, la separació entre els dos cercles ha de ser de 60cm.

L'alumne s'ha de col·locar davant de la taula. Ha de posar la mà dominant a sobre d'un cercle i la mà no dominant a sobre del rectangle, a la senyal el individu amb la mà dominant ha de tocar alternativament els cercles fins que la mà dominant hagi tocat un total de 50 vegades el cercle, aleshores s'atura el cronòmetre.

Flexió del tronc asseguts

Calaix de flexió de tronc asseguts Cal  un calaix de les mides indicades al dibuix del costat.

L'individu seurà a terra davant del calaix i descalç, amb la planta dels peus en contacte amb la cara A del calaix, sense doblegar les cames, ha de flexionar-se endavant amb els braços estesos i intentar arribar el més lluny possible de la regleta, aguantant dos segons en aquesta posició per enregistrar el resultat.

 

Carrera de anar i tornar 5 x 10

Per aquesta prova es necessari un lloc pla on es pugui córrer una distància de 5 m sense relliscar i un cronòmetre, han de haver marcades dues línies paral·leles a 5 m de distància entre elles.

Flexió de braços mantinguda

Flexió de braços mantinguda Cal una barra fixa i un cronòmetre.

L'individu ha d'agafar la barra amb els dits cap endavant i la barbeta per sobre la barra, sense tocar-la. Es cronometra el temps que aguanta sense baixar la barbeta del nivell de la barra.

 

 

Salt de longitud a peus junts.

Per aquesta prova es necessari un fossar de salt i una cinta mètrica.

El individu ha de col·locar-se darrera de la línia marcada, amb els peus junts.Han de fer un salt cap endavant i caure el més lluny possible .

S'ha de mesurar des de la petjada més propera a la línia marcada.

Abdominales en 30 sg

Cal una màrfega, una espatllera i un cronómetre.

L'individu està estirat panxa amunt amb les cames agafades a l'espatllera ( es pot substituir per un company). Ha de flexionar el tronc fins tocar els genolls amb els colzes.

Dinamometria manual

Cal un dinamómetre per medir la força.

L'individu tracciona el dinamómetre amb un braç. S'anota la força que aplica.

Course navette

Cal un reproductor d'audio, i un espai que no rellisqui amb dues línies paral.leles a 20 metres.

L'individu es col.loca darrera d'una de les línies. S'escolta uns registres acústics rítmics. En sentir el primer comença la proba i han de tocar les línies coincidint amb els següents registres ( no poden sortir abans d'escoltar-la ). S'anota la quantitat de vegades que poden trepitjar la línia sense perdre el ritme.

Es poden consultar les taules de nois i noies per edats:

10 anys 11 anys 12 anys 13 anys 14 anys 15 anys 16 anys 17 anys 18 anys