Articulacions

Les articulacions són els llocs per on s'uneixen dos o més ossos del cos. Es poden dividir en tres grups: fixes, mòbils i semimòbils.
 
 
Articulacions fixes: En aquestes no hi ha cap tipus de moviment i els ossos estan soldats entre ells, per exemple la unió dels diferents ossos que formen el crani. 
 
Articulacions semimòbils: Permeten un lleuger moviment entre els ossos, per exemple les vèrtebres que formen la columna vertebral, que cada una es pot moure una mica respecta de les altres. 
 
 
Articulacions mòbils: Són les que permeten un moviment més ampli, com poden ser el colze o el genoll, etc. 
Com estan formades?
 
 
 Els extrems del ossos que formen les articulacions amb moviment estan constituïts per un tipus especial de teixit ossi, anomenat teixit cartilaginós, que és més tou i amb la superfície llisa. D'aquesta manera, un extrem pot lliscar sobre l' extrem de l'altre ós. Depenent de la forma d'aquests extrems, l'articulació ens permetrà fer més moviment o menys, així l'extrem de l'húmer té forma de bola i encaixa amb l'omòplat que té forma de conca i d'aquesta manera el braç pot girar en totes les direccions, mentre que els ossos dels carps només permeten el moviment de flexió i extensió. 
Entre mig dels óssos que formen les articulacions hi ha la bossa sinovial, que està plena de líquid sinovial. La seva funció és la d'actuar com a coixí i facilitar el moviment. Aquesta bossa suporta durant tot el dia el pes del cos i la força del moviment, per la qual cosa, a mesura que passa el dia es va aixafant, però durant les hores que estem dormint es va recuperant i a l'endemà ja està completament recuperada i disposada a tornar a treballar tot el dia. 
Per unir els óssos que formen les articulacions hi ha unes tires elàstiques que ajuden a mantenir la superfície de contacte entre els ossos i a limitar l'amplitud del moviment, de forma que els ossos es mantinguin al seu lloc, són els lligaments