El moviment

EL MOVIMENT

I LA SEVA REPERCUSSIÓ EN LA SALUD

QUÍ SOM

 
 

Sistema óssi Sistema muscular Articulacions
Moviments correctes i incorrectes Postures correctes i incorrectes Lesions més comunes i la seva prevenció

SABIES QUÉ ?

 

Si teniu alguna suggerència no dubteu a escriure.Coordinador del treball: Enric Puig Amat.  Professor d'educació física. CEIP Marianao.

Aquesta web està optimitzada per Netscape Comunicator. Resolució 800 x 600 Monitor de 15"