Sistema ossi

 
El sistema ossi humà consta d'óssos i articulacions i fa diferents funcions:  

Protecció.  
Sosteniment .  
Moviment.  

La funció protectora consisteix en protegir els òrgans interns més importants de les accions exteriors, com per exemple el crani, que protegeix el cervell, les costelles que protegeixen el cor i els pulmons, o les vèrtebres de la columna que protegeixen la medul·la espinal.  

La funció de sosteniment consisteix en donar estabilitat als òrgans interns i en mantenir el cos en l'espai. 

La funció de moviment consisteix en permetre els diferents moviments que poden fer les diferents parts del cos.

Des del punt de vista de l'educació física, i per tant del moviment, la funció que més ens interessarà serà la última, per tant es on ens centrarem . 

Per poder realitzar qualsevol moviment, ens cal la intervenció de dos sistemes diferents, peró íntimament lligats: el sistema ossi, que és la part passiva del moviment, i el sistema muscular, que és la part activa 
Diguem que els óssos són la part passiva perquè per ells sols no poden fer cap moviment, però la seva presència és absolutament necessària per tal que els músculs s'hi puguin agafar i fer el seu treball. 

Els óssos són els òrgans més durs i resistents del cos, i segons la seva forma els podem classificar en tres tipus:

 
Óssos llargs: La seva llargada és més important que el gruix o l'amplada. 
Són els que constitueixen les extremitats. 
Són óssos llargs, entre d'altres el fèmur, la tíbia, el peroné, l'húmer, el radi, el cúbit, ...
Óssos curts: La seva llargada és pràcticament igual que l'amplada i el gruix, generalment són força petits. 
Predominen a les zones de les articulacions. 
Són óssos curts, entre d'altres els carps. els tars, les vèrtebres, ...
Óssos plans: La llargada i l'amplada són gairebé iguals, però el gruix és més petit. 
Són óssos plans, entre d'altres l'omòplat. els parietals, l'occipital, el frontal, ...
 
  Els óssos estan formats per teixit ossi esponjós i compacte, en proporcions variables, segons les tensions i forces que hagi de suportar, i recoberts per una membrana de teixit conjuntiu anomenada periosti. 
  El creixement en longitud del óssos, es realitza per substitució de les cèl·lules del teixit cartilaginós de creixement, situat als extrem de l'ós, fins que als 17 - 20 anys en que tot el cartílag de creixement s'ha ossificat i ja no creixen més. 
El creixement en gruix, es fa a partir del periosti, a base de dipositar-hi capes concèntriques d'ós. 
Durant tota la vida, i ha unes cèl·lules, anomenades osteoclast, que destrueixen el teixit ossi, però unes altres cèl.lules, anomenades osteoblastos el reconstitueixen, per la qual cosa, i especialment en època de creixement, quan ens trenquem un ós o durant l'embaràs de les dones, és molt important prendre calci per tal que els óssos es puguin formar correctament, i que sempre es puguin substituir totes les cèl.lules que anem perdent. Recordem que els aliments derivats de la llet son molt rics en calci.
  Com hem dit abans, durant l'època de creixement, tenim el teixit cartilaginós de creixement que és el responsable de que ens fem cada dia més alts. Si practiquem esport de forma continuada, hem de tenir molta cura de no fer massa exercicis de força, especialment amb peses, ja que si carreguem molt aquest teixit amb peses es solidificarà molt més aviat i deixarem de créixer, quedant-nos molt petits. Per això hem de tenir molt clar, sempre, que durant els entrenaments, si algun dia fem exercicis de força nosaltres sols, o amb parelles, no té perquè passar-nos res, peró em d'evitar SEMPRE fer exercicis de peses fins que no hem acabat de créixer.