ORGANITZACIÓ D'UNA JORNADA ATLÈTICA PER A TOTS ELS CURSOS DEL CENTRE

Proves
Jocs
Premis
Professorat
Reglament
Circuit
Horari
Resultats
Opinió de l'alumnat

 

PROVES :

P-3, P-4, i P-5:

60 metres llisos.
150 metres llisos.
Salt de longitud.

1r i 2n :

60 metres llisos.
300 metres llisos.
Salt de longitud.

3r :

60 metres llisos.
400 metres llisos.
Salt de longitud.

4t :

60 metres llisos.
600 metres llisos.
Salt de longitud.

5è :

60 metres llisos.
800 metres llisos.
Salt de longitud.
Salt d'altura.

6è :

60 metres llisos.
1000 metres llisos.
Salt de longitud.
Salt d'altura.

Els alumnes d'educació infantil, completaran la jornada amb un circuit on treballaran diferents aspectes de la psicomotricitat, com la percepció espacial, i la coordinació dinàmica general.
Els alumnes dels cicles inicial i mig completaran la jornada amb uns jocs populars i tradicionals Tots aquests jocs han estat treballats prèviament a la classe d'educació física per tal de facilitar l'acció del mestre tutor durant la celebració de la jornada .
S'ha de remarcar que aquesta selecció de jocs, esta feta pensant en que l'alumnat es mantingui en activitat el major temps possible, de forma que no hi haurà temps lliure per cap classe. De totes maneres si algun tutor creu més interessant fer uns altres jocs en lloc dels aquí proposats, o afegir-n'hi de nous, pot fer-ho tranquil·lament. Igualment si les tutores d'educació infantil consideren que els reste suficient temps i volen fer algun dels jocs proposats, ho podran fer a la zona destinada a jocs. S'ha de fer constar que a la part de dalt de les grades hi ha un espai de grans dimensions que també pot ser utilitzat en cas que la part de la gespa estigui completa.
Seguidament hi ha una explicació de tots els jocs proposats per tal que el tutor pugui saber com s'hi juga, per si ha de intervenir en el joc per qualsevol circumstància ( excepte el mocador i lladres i policies, els quals son coneguts per tothom).


JOCS :          

1r : Muralla xinesa .Els pescadors .L'encontre .
2n : Muralla xinesa .Moros i cristians .L'encontre .
3r : Gepa . Moros i cristians .El mocador.
4t : Gepa . Moros i cristians .Lladres i policies.
Altres jocs recomanable: La bomba. A matar.

ELS PESCADORS :

5 alumnes fan una rotllana i es posen d'acord en un número ,procurant que la resta no sàpiga quin és .La resta han de travessar la rotllana per sota dels braços dels pescadors ,els quals contaran fins el número que han decidit prèviament i en arribar-hi baixaran els braços .Tots els nens que estiguin dins la rotllana passen a ser pescadors a la propera jugada .Els últims 5 son els guanyadors i passen a ser pescadors a la propera jugada .

MURALLA XINESA :

Es marquen dues línies paral·leles separades uns 4 metres ,al mig de les quals es col·loca un defensor de la muralla .La resta es posa en un costat i al senyal ha de travessar la muralla corrent .Els que siguin tocats pel defensor passen a ser també defensors a la propera jugada .L'últim que agafin és el guanyador i serà el proper defensor .

L'ENCONTRE :

Un nen i una nena són xicots i estan separats uns 30 metres ,corren a trobar-se perquè volen abraçar-se però la resta de la classe no els deixa i es posen davant d'ells perquè no ho puguin fer .Els que es posen davant no els poden tocar ,només dificultar el seu camí .

MOROS I CRISTIANS :

Es fan dos equips i es posen en fila un davant l'altre i separats uns 20 metres .Un cristià va fins on estan els moros i els toca suaument la mà .De cop li pica fort la mà d'un moro i surt corrent cap el seu lloc .El moro l'ha de perseguir ;si l'atrapa l'elimina però si no el pot atrapar l'eliminat és el moro .Els morts es posen en fila al seu camp .El jugador perseguit pot salvar als seus companys si quan corre cap al seu lloc els toca la mà .

GEPA :

Un dels alumnes tira una pilota ,verticalment ,a l'aire al mateix temps que diu el nom d'un company .Tots han de sortir corrent excepte l'anomenat que ha d'agafar la pilota .Si l'agafa abans no toqui a terra pot tornar-la a tirar i dir el nom d'un altre nen .Si l'agafa després de tocar a terra ha de dir "XEPA" en veu alta .Llavors tots s'han d'aturar on estiguin .El que té la pilota pot fer fins a tres passes i tirar la pilota a qui vulgui ,Si el toca el fereix ,si no el toca ,el ferit és el llançador .A la tercera ferida es mort i queda eliminat .


LA BOMBA:

es posen tots formant una rotllana amb un al mig. Els de la rotllana es van passant la pilota, a la mà, mentre el del mig va contant en veu baixa fins a 50. Quan arriba a 40 aixeca la mà per que tots sàpiguen que està arribant i quan arriba a 50 diu en veu alta: BOMBA, en aquest moment el que es queda amb la pilota s'ha d'asseure a terra. A la següent ronda els que estan asseguts a terra, han de ser saltats pel que ha de donar la pilota al company del costat.

PREMIS :          

En la mesura que l'escola ha de potenciar les actituds cooperatives ,tots els alumnes ,pel sol fet de participar en les distintes proves ,rebran un premi que aquest any consistirà en un clauer commemoratiu del 25è aniversari de l'escola, per tots aquells que participin a totes les proves .El lliurament dels premis es farà a la mateixa pista un cop acabades les proves.

ACTIVITATS DELS PROFESSORS :          

Cada professor tutor serà responsable del seu grup i també anomenarà dos ajudants de la seva classe per tal que l'ajudin a prendre les dades de les diferents proves atlètiques . Els professors que no tenen tutories , realitzaran tasques de suport i es repartiran les responsabilitats de infermeria . La coordinació de tots els grups , així com de la megafonia si calgués, estarà a càrrec de l'Enric . Durant els dies anteriors a la jornada , es donen instruccions als pares per tal que facin un dorsal amb un tros de roba blanca on hi constarà el nombre resultant de posar el curs seguit del número d'ordre a la classe .Per exemple ,l'alumne de la classe de 3r A que li correspongui el número 15 d'ordre a la classe ,tindrà el dorsal 315A .Aquest dorsal l'hauran de portar cosit a la samarreta per la part de davant i al xandall per la part de darrera. L'alumnat d'educació infantil, s'haurà de posar la lletra P abans del nombre: per exemple l'alumne número 8 de la llista a la classe de P-5 B, portarà el dorsal P508B .

A les sortides de les curses curtes ,es posarà el tutor ajudat per un alumne ,per tal de col·locar la resta dels alumnes al seu lloc i de donar la sortida .Un cop hagi acabat la primera sèrie un dels participants en la mateixa anirà a la sortida per rellevar al seu company per tal que també pugui córrer.
A l'arribada es col·locarà en Jose Luis per prendre els temps a tots els participants i en Juan Antonio per ajudar a col.locar a cada alumne en l'ordre d'arribada . A les proves llargues, el tutor també restarà a l'arribada per ajudar a col.loca'ls.
Al salt de longitud ,els alumnes saltaran seguint l'ordre dels dorsals ,mentre que dos d'ells prendran les mides dels salts i el professor vigilarà que ho facin correctament i anotarà la marca al full de salt de longitud .Quant toqui saltar als dos que prenen mides seran rellevats per altres dos companys .
Al salt d'altura també saltaran seguint l'ordre dels dorsals i el professor anotarà a la primera fila del full de salts l'altura a que es col·loca la corda ;a la casella corresponent a l'alumne posarà un 0 si és nul , i una creu (x) si és vàlid .

tots els/les professors/es han de portar obligatòriament sabatilles esportives, ja que no esta permès trepitjar la pista amb sabates de carrer. També és molt recomanable portar xandall per anar més còmodes.

L'esmorzar es farà entre mig de les tres primeres proves, quant el tutor vegi que es disposa d'un temps adequat per fer-ho.

Si el tutor d'un grup veu que la propera prova que ha de fer és un dels salts i el lloc designat a la seva classe està lliure perquè els anteriors ja han acabat, pot fer-ho servir. D'aquesta manera pot ser que tingui més temps per esmorzar o per fer jocs ( encara que es tracti d'un curs de cicle superior )

A les classes d'educació infantil i de cicle inicial es demanarà l'ajut de les mares i pares que estiguin disposats a venir per ajudar a prendre mides i temps, per tal que les tutores puguin prestar més atenció als seus alumnes. Aquells pares/mares que estiguin disposats a col·laborar hauran de venir uns dies abans a l'escola per tal de rebre les instruccions oportunes del professor d'educació física.

REGLAMENTACIÓ :          

Les normes són les mateixes que estan vigents en qualsevol competició d'Atletisme :
A les sortides de velocitat , es dirà :"preparats , llestos i ja" , deixant un temps de 3 segons entre cada cop de veu . si algun participant surt abans d'hora serà sortida nul·la ; a la segona sortida nul·la del mateix participant, aquest/a queda eliminat/da .El que estigui a l'arribada i el que actui de jutge de sortida tindran dues banderes , una de color vermell i una altra de color blanc. Per dir que ja estan tots llestos per sortir, aixecaran la bandera blanca; si el que pren els temps també està llest, també aixecarà la bandera blanca i ja es podrà donar la sortida. Si pel contrari hi ha algun dels dos que encara no estigui llest, haurà d'aixecar la bandera vermella i no es podrà donar la sortida fins que les dues banderes blanques hagin estat aixecades .
Al salt de longitud, per prendre la distància saltada, es col·loca el principi de la cinta mètrica al lloc on comenci la marca més propera deixada al sorral i es llegeix la distància fins al principi del fossar, encara que hagi saltat molt abans d'arribar-hi .
Al salt d'altura ha de botar amb un sol peu i no pot tocar la goma . si no ho fa així es considera salt nul . Per passar l'altura cada saltador disposa de tres intents. Si fa salt nul es col·oca un 0 a la casella de l'altura corresponent, si el salt és vàlid, es posa una X i ja no salta més fins que no es torni a pujar l'altura .
Abans de començar totes les proves, i per tal d'evitar lesions, els alumnes, han de fer, obligatòriament, un escalfament adequat, especialment als salts; cada tutor hauria de vigilar que aquest escalfament el facin tots els seus alumnes seguint les indicacions que aquests rebran a les classes d'educació física, on a més hi haurà nomenats 3 ó 4 alumnes per classe que seran els encarregats de dirigir aquests escalfaments.

Les normes dels jocs no son inamovibles, cada tutor les pot adaptar a les necessitats del seu grup com ho cregui oportú, no obstant per tal d'evitar avantatges injustes entre tots els alumnes es recomana que es segueixin el màxim possible .

CIRCUIT DE PSICOMOTRICITAT PER A EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA:          

1.- Caminar cap endarrera per sobre del banc suec.
2.- Caminar de puntetes per sobre de la corda.
3.- Passar les tanques :les grans per sota i les petites per sobra.
4.- Encistellar la pilota :3 tirades cada vegada.
5.- Saltar els cercles amb un sol peu .Cada vegada s'ha de canviar.
6.- Passar la pilota amb una mà pel mig dels cons .Cada vegada s'ha de canviar.
7.- Fer una tombarella endavant.
8.- Rodar per terra entre mig de les dues cordes i sense tocar-les.

HORARI:          

H: Arribada de totes les proves de primària. Sortida de 400 m.l., 800 m.l. i 1200 m.l.
I: sortida de 60 m.l. de primària.
J: Arribada de totes les proves d'Educació Infantil. Sortida de 600 m.l.
K: Sortida de 60 m.l. d'Educació Infantil.
M: Sortida de 1500 m.l.
L: Sortida de 150 m.l.
Fossars A, B, C, D: Salt de longitud.
:Matalàs E: Salt d'altura.
Circuit: Zona destinada al circuit de pre-escolar.
Jocs: Zona destinada a jocs, per a tots els cursos.

 

P3 A
P3B
P4A
P4B
P5A
P5B
1r A
1r B
2n A
2n B
3rA
3r B
4t A
4t B
5è A
5è B
6è A
6è B
10 a 10'30
60 m.l.
60 m.l.
60 m.l.
Jocs
Long. A
Long. B
Altura E
Jocs
Long. C
Long. D
10'30 a 11
Jocs
60 m.l.
60 m.l.
60 m.l.
11 a 11'30
60 m.l.
60 m.l.
60 m.l.
60 m.l.
60 m.l.
60 m.l.
Long. A
Long. B
Long. C
Long. D
Jocs
60 m.l.
60 m.l.
60 m.l.
Altura E
11'30 a 12
150 m.l.
150 m.l.
150 m.l.
150 m.l.
150 m.l.
150 m.l.
Jocs
60 m.l.
60 m.l.
60 m.l.
12 a 12'30
Long. C
Long. D
Circuit
400 m.l.
400 m.l.
400 m.l.
400 m.l.
Long. B
Long. A
Altura E
Jocs
12'30 a 13
Circuit
Long. C
Long. D
Circuit
Jocs
600 m.l.
600 m.l.
800 m.l.
13 a 13'30
Jocs
Circuit
Long. A
Long. B
800 m.l.
1200 m.l.
1200 m.l.
Altura E
13'30 a 14
Jocs
Jocs
1500 m.l.
1500 m.l.

 

FULLS DE RESULTATS:          

RESULTATS DE LA CURSA LLARGA :

En aquest full, els encarregats de les arribades aniran apuntant els alumnes a l'arribada de la cursa llarga, en el mateix ordre d'arribada. Cada full servirà per la cursa de 4 cursos diferents.

CURS:
CURS:
CURS:
CURS:
LLOC
Nom de l'alumne
Dorsal
Temps
Dorsal
Temps
Dorsal
Temps
Dorsal
Temps
1
                 
2
                 
3
                 
4
                 
...
                 

 

RESULTATS DE LA CURSA DE VELOCITAT :

A diferència de l'anterior full, d'aquest es faran dues còpies, una la tindrà la persona encarregada de les sortides, amb la composició de cada una de les sèries i l'altra estarà a l'arribada per apuntar l'ordre d'arribada. És important que si algun alumne no participa, pel motiu que sigui, no surti cap altre alumne en el seu lloc, ja que això pot provocar embolics a l'arribada.

CURS:   CURS:
SÈRIE SÈRIE
Dorsal
Lloc
Temps
Dorsal
Lloc
Temps
           
           
           
           
           
           
           
           

 

RESULTATS DE LES PROVES DE SALT:

Aquest full el portarà cada responsable del grup per anotar-hi els registres que facin els alumnes de la seva classe.

SALT DE LONGITUD
SALT D'ALTURA
Dorsal
1r
2n
3r
0'80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
01
                           
02
                           
03
                           
04
                           
...