U.D.: Korfbal Cicle: Superior Curs: 6è

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ 6
SESSIÓ 7
SESSIÓ 8
SESSIÓ 9
SESSIÓ 10
SESSIÓ 11
AVALUACIÓ

 

SESSIÓ 1

- Recordar les normes bàsiques de Korfbal.

- Passar i rebre la pilota en estàtic i en moviment

 

T'

EXERCICI

ORG.
10'

- Fer preguntes sobre les normes bàsiques.

- Enumerar les normes bàsiques treballades el curs anterior.

- Posició de defensat.

- Penals.

- Canvi de camp.

- Com es fa un marcatge.

- Exercicis que recordin.

Grup classe
25'

- Tocar i parar amb una pilota a les mans... anar afegint nens que paren.

- Joc de les 10 passades.

- Passar-se la pilota:

De forma lliure.
Passi pica.
Passi de pit.
Amb 1 mà

 


2 grups

Trios

10'
- Bomba 2 grups
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de korfbal.

Petos.

 

 

SESSIÓ 2

- Desmarcar-se de l'adversari en situació de joc.

- Aplicar les normes del korfbal a altres jocs.

 

T'
EXERCICI
ORG.

8'

4'

- Carrera continua.

Estiraments.

Grup classe
25'

- Passar-se la pilota per parelles.

- Partits de 2 contra 2.

- -Partits de 4 contra 4.

- Joc: Balón torre: 4 equips amb les normes del korfbal. Tenint en compte: Distància, sexes, no contacte i bot

Parelles
8'
- 1, 2, 3 pica paret Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilotes de korfbal per cada dos

 

 

SESSIÓ 3

- Llançar amb precisió.

- Col·laborar amb els companys en situació de joc.

- Saber aplicar les normes apreses el curs anterior en situació de joc.

- Saber resoldre situacions de joc.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Caçadors i conills ( tocata, pilota caçadora ) Grup classe
15'

- Llançaments lliures a cistella.

- Joc: Els quatre continents. Hem de fer 3 cistelles. Els que van acabant, tornen a començar des de 1 metre més endarrera.

- Joc: Els quatre continents. Formen 4 grups i es posen fent una creu amb la cistella al centre i separats uns 3 metres. Cada grup ha de fer 2 cistelles des de cada estació, quan ho aconsegueix passen a la següent. Guanya el grup que acaba abans tota la volta.

 
20'
- Partits de korfbal a 1 cistella.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

4-6 pilotes per cistella.

Petos.

 

 

SESSIÓ 4

- Introduir la tàctica 4-0-0.

- Situar-se correctament dins del camp de joc.

- Llançar des de penat.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Escalfament guiat de carrera continuaEscalfament guiat de carrera continua 2 equips
25'

- Introducció a la tàctica 4-0-0.

- Explicació teòrica.

-Rondo 4 conta 4.

-Es dibuixen a terra les línies formant un quadrat i a cada un només hi pot haver un jugador de cada equip.Quant surti bé, es permet el canvi de zona.

- El mateix, amb cistella

 
10'
- Llançaments de penaltis  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

4 - 5 pilotes.

Petos

 

 

SESSIÓ 5

- Treballar la tàctica 4-0-0.

- Llançament amb precisió

 

T'
EXERCICI
ORG.
15'
- Joc: Mocador amb pilota amb llançament al final 1-1, 2-2, 3-3, 2 equips
20'

- Quatre contra quatre amb canvi de quadre.

- Rondo

Grups de 4

10'
- - L'estrella. En una rotllana, un es posa al mig. Un dels de la rotllana ( A ) passa la pilota al del mig i corre a ocupar el seu lloc, el del mig la torna al que està a la dreta de ( A ) i corre a ocupar el seu lloc. Així successivament fins que s'aconsegueixi una certa velocitat en els passis i els desplaçaments. 2 grups
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Pilotes.

Petos

 

 

SESSIÓ 6

- Treballar la tàctica 4-0-0.

- Llançament amb precisió

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Llançament a cistella Grup classe
30'
- Joc: Volta a la cistella: Un equip es distribueix per la pista. El primer de l'altre equip llança la pilota en la direcció que vulgui i ha d'anar a donar la volta a l'altra cistella i tornar evitant que el toquin els contraris amb la pilota. ( No li poden tirar i el que la té només pot fer una passa)

Grups de 5

 

 

 

2 equips

- Joc: K.O. Des del punt de penalt, el primer llança a cistella i immediatament també ho fa el de darrera. Si el de darrera encistella abans, elimina al de davant. Si encistella abans el de davant li passa la pilota al següent que ha d'intentar eliminar a l'altre encistellant abans. S'acaba el joc quan només en queda un.

- Partit utilitzant la defensa de zona.

10'
- Comentaris de les jugades, i de les dificultats Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

: Pilotes.

Petos.

 

 

SESSIÓ 7

- Llançaments a cistella des de diferents posicions i distàncies.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Els continents: Es marquen 4 posicions, prenen com a centre la cistella i a uns 3 metres. Han d'encistellar 2 vegades cada grup des de totes les posicions ( Quan n'aconsegueixin dues des de la primera posició, passen a la segona; després a la tercera i finalment a la quarta ). Després de fer les 4 posicions, repeteixen la roda, però augmentant 1 metre la distància. Trios
30'

- Monokorfbal. 3 equips per cistella; juguen dos i descansa l'altre. Es obligatori llançar a cistella després del 4t ó 5è passi. Si no ho fan, o l'equip contrari intercepta la pilota, s'acaba el partit i entra en el seu lloc l'altre equip que està descansant.

- Partit de korfbal, aplicant les tàctiques treballades de 4-0-0 i 3-0-1.

Equips de 4
5'
- Comentari de les jugades.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota per cada tres.

Petos.

 

 

SESSIÓ 8

- Realitzar correctament les entrades a cistella.

- Introduir la tàctica 3-1-0

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Entrades a cistella:A passa a B i corre cap a cistella. B li torna la pilota i A tira en suspensió. B recull la pilota, la porta a la fila i es posa al final. Grup classe
30'

- La mateixa situació anterior, però si A falla el llançament, lluita amb B per agafar el rebot i intentar encistellar ( tenen només un intent ).

- Partit de korfbal aplicant les tàctiques treballades: 4-0-0, 3-0-1 i 3-1-0.

 
10'
- Comentari del partit i de la nova tàctica.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

4 pilotes.

Petos

 

 

SESSIÓ 9

- Observar un partit de federats, per reconèixer el propi joc.

 

T'
EXERCICI
ORG.
- Passi de vídeo d'un partit de korfbal:Omplir la graella de la observació del partit. Grup classe
- Partit ( Si queda temps )  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Vídeo amb el partit de korfbal Catalunya - Holanda

 

 

SESSIÓ 10

- Passar i rebre amb precisió en estàtic i en desplaçament.

- Col·laborar amb els companys d'equip.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: El mocador de korfbal: L'equip que agafa la pilota se l'ha de passar 3 vegades abans de tirar a cistella. 2 equips
- Roda de passis: A passa a B i corre cap a la cistella contraria, B li torna a A i aquest la torna a C que li torna una altra vegada. A tira a cistella i repeteix el mateix per l'altre costat

 

 

 

 

Trios

2 equips

- Trenes.

- Partit.

- Llançaments lliures a cistella  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de korfbal per a cada 3.

 

 

 

SESSIÓ 11

- Aplicar les tàctiques apreses en situació de joc real.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Escalfament lliure. Grups de 5 - 6
35'

- Trenes.

- Partit

2 equips
10'
- Comentari de l'esport i de la unitat.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

3 - 4 pilotes de korfbal.

 

 

AVALUACIÓ

 

Korfbal

 

NOM

Coneix les normes bàsiques del korfbal Fa correcta-ment el defensat. Manté la distància amb l'adversari Es desmarca de l'adversari Col·labora amb els companys i companyes Reconeix les tàctiques treba-llades
1
             
2
             
3
             
4
             
5
             
6