COM INSTAL·LAR I MUNTAR L'OSCIL·LOSCOPI AL PC

El material subministrat pel fabricant és el següent:

- Targeta  SCP-202-ISA
- Programari en CDROM, Beta Instruments manager (en la versió més actualitzada), per Windows 95, 98 o NT.
- Disquet amb el fitxer de calibratge de l’oscil·loscopi Cal.dat.
- Full d’informació per a l’instal.lació del programari i de la tarja.
- Dues Sondes de mesura

Els passos a seguir són:

- Instal·lar el programari Beta Instruments Manager des del CD activant el fitxer  SETUP.EXE. Seguir les instruccions de la pantalla (triar l’opció 32 bits o 16 bits segons convingui i l’opció xarxa quan tinguem previst una connexió en xarxa de diferents ordinadors).

- Amb l’ordinador apagat, desmuntar la carcassa de protecció i col·locar la tarja en un “slot”  lliure del PC (cal llegir el full subministrat pel fabricant, i si és necessari, utilitzant els 4 ponts disponibles, configurar la tarja per  triar els ports E/S).

- Engegar el PC i executar el programa de configuració de la tarja, que es troba al menú Opcions\Configuració del Beta Instruments Manager  (en l’opció de 32 bits). Al obrir per primer cop el programa es presenta per pantalla el programa de configuració automàticament. Cal triar a la primera finestra  que ens apareix el tipus de  tarja (SCP-202 ISA) i prémer l’opció SETUP. En cas d’haver triat l’opció de 16 bits cal fer la següent tria:

       Inici\Programes\Beta instruments 16 bit Version\Configuració

En ambdós casos,  dins aquesta opció, cal verificar l’adreça seleccionada a la tarja i prémer l’opció comprovar tarja. Un cop realitzada aquesta operació cal seguir les instruccions del programa per tal de calibrar l’oscil·loscopi (necessitarem el disquet de calibratge subministrat pel fabricant).

En l'opció de 16 bits també caldrà, abans de posar en marxa l'oscil·loscopi, calibrar l'offset. Per poder-ho fer hem de connectar les sondes als respectius canals 1 i 2, i curtcircuitar-las. Després haurem d'activar la funció de calibració de l'offset a:

       Inici\Programes\Beta instruments 16 bit Version\Calibració

Un cop finalitzades aquestes operacions ja es pot utilitzar l’oscil·loscopi.

En cas de dubte es pot consultar al fabricant a la següent adreça de correu electrònic:

       support@beta-instruments.com

També es pot obtenir de forma totalment gratuïta el programari actualitzat a la web del fabricant:

       http://www.beta-instruments.com

En aquesta darrera web també hi ha, disponibles en línia, vídeos d’ajuda a la instal·lació i configuració de l’oscil·loscopi. A les versions més actualitzades del programari en CD també s'inclouen aquest vídeos.Com posar en marxa l'oscil·loscopi al PC

Retorn al portal de l'oscil.loscopi