L'OSCIL.LOSCOPI BASAT EN PC
A L'AULA DE TECNOLOGIA DE BATXILLERAT
DESCRIPCIÓ GENERAL
Pàgines d'informació general sobre l'oscil.loscopi basat en PC
INFORMACIÓ PER L'ALUMNE 
Aquesta pàgina inclou els coneixements previs que l'alumne ha d'haver assolit abans de començar a treballar amb l'oscil.loscopi
MÉS INFORMACIÓ ORIENTADA AL PROFESSOR
- Com instal·lar i muntar l'oscil.loscopi al PC

- L'oscil.loscopi i el currículum de les matèries de batxillerat

- Complements d'informació a les fitxes pràctiques

Més webs d'interès amb informació sobre els OSCIL.LOSCOPIS BASATS EN PC i programari gratuït
 Vídeos sobre l'oscil.loscopi de Beta instruments
Beta instruments Silmon
FITXES PRÀCTIQUES
COM MESURAR

- Tensions

- Període i freqüència

- Diferències de fase

- Relació de freqüències
 

 - Què ens arriba per la   xarxa de distribució elèctrica ?

El rectificador de mitja ona i els  seus senyals

- El rectificador d'ona completa i la font d'alimentació estabilitzada en paral·lel utilitzant el díode Zener

 

Correu d'en Jordi Sebastià
 
Descripci  GeneralGlossariMés informaci