Com mesurar període i freqüència

Aprofitant el muntatge i el senyal triangular visualitzat, veurem com podem mesurar el període i la freqüència d’aquest.

Tenim visualitzada una senyal periòdica triangular. En aquest cas s’ha generat amb un aparell generador de funcions. Hem connectat la sonda de l’oscil·loscopi directament a la sortida del generador. Per visualitzar la senyal correctament hem activat la funció  Amplitud Automàtica que ha provocat l’autoajustament de l’amplificador del eix de les Y, per permetre la millor visualització, en amplitud del senyal.

Per tal de poder visualitzar una oscil·lació completa del senyal hem ajustat la Base de Temps a 2 microsegons/divisió. Això ha estat útil per aquest senyal en concret. Quan visualitzem altres senyals haurem d’anar ajustant el valor de la base de temps fins obtenir una o més oscil·lacions completes dins la pantalla de l’oscil·loscopi.

En aquest gràfic capturat directament de l’oscil·loscopi no podem saber res sobre la magnitud del període i l freqüència.

Per obtenir més informació cal que ens fixem directament en la pantalla de l’oscil·loscopi tal com es visualitza a l’ordinador.

L’oscil·loscopi permet activar varies funcions que ens facilitin la mesura del període i la freqüència donant directament la mesura d’aquestes a la finestra de la part superior dreta de l’oscil·loscopi:

- botó F. Valor de la freqüència.
- botó T. Valor del  període.
- opció Cursors (verticals) de la barra de menú. Aquesta opció ens fa aparèixer  a la pantalla dos cursors (un de verd i un de vermell) que podem moure amb tota llibertat situant-nos sobre d’ells amb  el ratolí. La finestra de la dreta ens presenta el valor del temps entre la part esquerra de la pantalla i el punt on tenim cadascun dels cursors i també la diferència entre ells. Aquesta darrera opció permet mesurar el període de qualsevol senyal visualitzat si col·loquem els cursors en el mateix punt del senyal periòdic però desplaçat en exactament una oscil·lació.


Retorn al portal de l'oscil.loscopi