1r Curs
2n Curs
Materials II

 

 

 

Assaig de materials

Tractament de superfícies

Simulador d'assaig de tracció, permet comparar dos materials sotmesos a tracció