1r Curs
Materials I

Procediments de fabricació

2n Curs

 

 

Propietats dels materials
Els metalls
Els plàstics
Materials ceràmics
Materials tèxtils
Altres materials