ACTIVITAT
Escriu el nom de les diferents parts de cada art de pesca. Si no els recordes repassa els noms en negreta de la pàgina
ART DE
ART DE
ART DE
ART DE

Quin dels arts estudiats afecta més al ecosistema marí? Raona la resposta.

 

 

 

 

Què és la morralla?

 

 

 

Per què creus que els peixos s'han de pescar d'una certa mida?

 

 

 

El lluç es pesca a ròssec a la plataforma continental. Els llucets viuen en fons fangosos de la plataforma continental, a mesura que es van fen grans van baixant a més fondària. Els adults viuen al Talús.
El capellà és abundant en fons fangosos entre 100 i 150 m. Les cries viuen amb els adults.

Quina de les dues espècies resulta més perjudicada quan s'utilitza una pesca no sel·lectiva com el ròssec?

 

 

 

Adreces d'interès

http://www.gencat.net/darp/c/pescamar/espesca/cespes07.htm
http://www.ub.es/ecologiaimediambient/6_8_competencia.htm
http://revista.consumer.es/web/ca/20040601/medioambiente/
http://www.tvcatalunya.com/elmediambient/reportatges/rep181360435.htm