Mengem peix
Fixa’t amb els gràfics circulars i la taula del contingut de nutrients d’aquests aliments. Busca quin gràfic correspon a les dades de la taula i escriu-li el nom de l’aliment que correspongui.
Gràfics del contingut de nutrients
 
Taula del contingut de nutrients

Aliment

%Aigua

%Proteïnes

%Lípids

%Glúcids

87,4
3,5
3,9
4,6
35
7
0,8
55
87
0,7
0,2
9
90
0
0
10
30
24
35
0
0
0
100
0
80
17
2
0
69
21
10
0
En aquesta taula no hi figuren els minerals i les vitamines
Escriu a la casella la resposta de la següent pregunta:

Fixa't amb la taula de composició. Què contenen i per tant què ens proporcionen els aliments?


 
Llegeix aquest document i contesta les qüestions que segueixen:
 
Document
Per fer una dieta equilibrada cal menjar aliments que ens aportin la quantitat suficient de tots els nutrients que necessitem, tant de creixement , com energètics i reguladors.
Classificació dels nutrients, segons la seva funció :
  • De creixement i reparadors de teixits
Les proteïnes són necessàries perquè ens aporten materials per construir noves cèl·lules. Els nens i els adolescents les necessiten per créixer i els adults les necessiten per renovar les cèl·lules que moren.
  • Energètics
Els lípids aporten energia per les activitats de les cèl·lules. Poden emmagatzemar-se en el cos. Proporcionen energia de reserva.
Els glúcids subministren energia per a les activitats de les cèl·lules, com el creixement, el moviment, ...
  • Reguladors
Vitamines, sals minerals i aigua que són necessaries per el bon funcionament del cos
 
 

Escriu les respostes correctes a les caselles següents:

(no tinguis en compte l'aigua)

El lluç és un aliment que aporta gran quantitat de . És un aliment .

 
L'oli és un aliment que conté només . És un aliment .
 
La sardina aporta una major quantitat de . És un aliment de .
 
La beguda de cola i la taronja pràcticament són aigua, però la taronja conté que ens aporten materials pel creixement.
 
El pa conté una gran quantitat de . És un aliment .
 
és un aliment complet perquè conté tot tipus de nutrients i en una proporció similar a la del nostre cos.
Això és així, ja que són els únics aliments que prenen els nadons.
 

La sardina és diferencia del lluç perquè conté més .

 
Encara que tingui més lípids, la sardina, és un peix blau i per tant més saludable que el lluç perquè conté que van bé per disminuir el colesterol a la sang.
 
Quin aliment posaries en el mateix grup de la sardina i el lluç? .
 
Consulteu aquesta adreça
http://www.gencat.net/darp/c/pescamar/peixq/cpeixq01.htm
 
Solució
 

Escriu una recepta de peix que t’agradi i sigui realitzable ( fàcil de fer i econòmic) a un teu amic o amiga. Quan l’hagi realitzat i provat que t’expliqui si se n'ha sortit .

Imprimir