Itinerari i llista de quadres: 

La llista de quadres que podeu trobar representats en el nostre pessebre és la següent:
 1. Profetes
 2. Anunciació
 3. Forn de pa
 4. Berenada dels pastors
 5. Reis
 6. Pou
 7. Paller
 8. Sembradors
 9. Dones anant a la font
 10. Portant llenya
 11. Canyer
 12. Font
 13. Rentadores
 14. Carbonera
 15. Torres romanes
 16. Picapedrer
1      2     3      4        5        6        7        8        9        10        11        12    13       14        15    16
 
 
 1. Ferrer
 2. Mercat
 3. Cabrer
 4. Venedores
 5. Buscant posada
 6. Presó
 7. Pallissa
 8. Boter
 9. Terrisser
 10. Espallonadores
 11. Cistellers
 12. Llenyataires
 13. Fusteria
 14. Naixement
 15. Empadronament


[Pàgina inicial [Presentació [Horaris [Telèfons de contacte [Altres Pessebres [Altres llocs d'interès en la comarca