retrocedir

E-mail

SATIR Terres de l'Ebre

El pequeño escritor

Aquest programa permet escriure (crear de nou o modificar), llegir i imprimir un conte o una història.
El programa es presenta en llengua castellana o en anglès. Es pot canviar d’idioma des del menú ARCHIVO ==> PREFERENCIAS ==>IDIOMA.
És pot crear un conte amb portada i diverses pàgines: des d'una fins a... La història o conte es pot fer de forma diversa: individualment -on cada alumne escriu el seu treball- o col·lectivament o col·laborativament -entre diversos alumnes escriuen el conte-...
És per tant un programa que, a banda de ser molt engrescador per als alumnes, permet múltiples  possibilitats metodològiques en la seva aplicació curricular

Crear un conte o història

A la pantalla inicial ("menú principal") es disposa de dverses opcions:

Si es clica el "llibre amb pàgines en blanc" es pot començar a escriure un conte nou o bé terminar un conte prèviament guardat.

Si es clica el "llibre amb text i il·lustracions" es pot finalitzar un conte prèviament guardat.

Si es clica el "la impressora" es pot imprimir un conte prèviament guardat.

Si es clica el "la porta" se surt del programa Storybook Weaver Deluxe.

Portada

En entrar al programa la primera pantalla que apareix és la de la portada. En ella hi ha diverses opcions (no obligatòries) que es poden seleccionar clicant les icones de la part esquerra de la pantalla i els menús:

el títol del conte

l’autor

un comentari (editorial....)

decorar amb un marc a escollir entre la galeria dels predissenyats

amb la icona de la paleta de pintura es pot canviar el color

incorporar una melodia d’entre les mostres predissenyades i que es poden escolar previament

amb el menú menú TIPO i havent seleccionat prèviament amb el ratolí les paraules escrites es pot modificar el tipus de lletra, la grandària i l’estil

amb el menú OPCIONES es pot  comprovar l’ortografia, buscar antònims i sinònims i fer que ens ho llegeixi, (naturalment sempre i quan el text sigui escrit en castellà o anglès). D'altres opcions d'aquests menú són: restaurar el color; eliminar, insertar, copiar intercanviar i anar a la pàgina...

les opcions del menú EDICIÓN són: desfer (la darrera acció), retallar, copiar, enganxar, esborrar i seleccionar tot

les opcions del menú ARCHIVO són: nou, obrir, tancar, guardar, guardar com, tornar al que s'ha guardat, preferències, so del programa, imprimir, seleccionar impressora i sortir

Les opcions del menú AYUDA són: Mostrar nom de botons, SWD ajut, sobre SWD

la icona de paperera permet llançar el full si no ens agrada el que hem fet

la icona semàfor atura l’acció que aquell moment s’està executant

a la part inferior central hi ha un full, amb una fletxa i la paraula título, al full portada, o el número de pàgina, als altres fulls, que ens indica com accedir a la següent pàgina

Els fulls del conte

En passar a les pàgines de la història o conte pròpiament dit,  es poden fer dues coses: o escriure el text i/o fer la il·lustració, cas de voler posar-hi aquest element). Per defecte a la pantalla es deixa més tros per a la imatge (part superior) que per al text (part inferior) però aquesta situació  es pot modificar a sense cap tipus de problema arrossegant la línia divisòria amb el ratolí.

La il·lustració

Per dissenyar la il·lustració o dibuix es disposa  de diverses icones que contenen galeries d’imatges o bé eines per modificar-les:

Els escenaris

A escenaris hi ha tres tipus de categories d’imatges "els escenaris" (escenes de decorats d’interiors i exteriors de temàtiques diverses), "els patrons" (dibuixos geomètrics, estampats,…) i "els colors" (variació cromàtica). Tots ells estan formats per mitjà de rectangles duplicats, si s'escul el superior solament se pinta el tros superior de la pantalla i si s'assenya el de sota es té la part inferior. Es pot fer qualsevol tipus de combinació entre les galeries, encara que normalment l'escena de dalt es complementa amb la de baix.
Els objectes

Els objectes es trobem classificats per categories diverses: adults, animals, animals de conte, coses, decoració, naturalesa, nens, personatges de contes, vehicles i vivendes.
En afegir un objecte, aquest surt a una posició i amb una mida determinades que es poden modificar. Per moure'l s'ha de clicar amb el ratolí a sobre ell i arrossegar-lo fins on es vulgui. Amb el menú EDICIÓN es pot retallar, enganxar o copiar.
Modificar

Aquesta icona permet modificar el color de l'objecte. En clicar-la apareix la paleta de color an la qual es pot seleccionar primer un color i en segon lloc un altre i poden obtenir diverses variacions d'un mateix objecte.

Aquesta icona, "deletrear", permet escriure automàticament, en anglès o castellà, a la part del tex el nom de l'objecte seleccionat.

La icona "mover al fondo", permet moure un objecte prèviqment seleccionat darrera o davant, segons correspongui, d'un altre objecte.

Aquesta icona permet augmentar la grandària de l'objecte. Si es vol tornar l'objecte a la mida original s'ha d'anar la  menú OPCIONES==>tamaño ideal.

Aquesta icona permet disminuir la grandària de l'objecte.

Aquest icona, "voltear", permet canviar l'orientació de l'objecte dreta-esquerra per fer-lo més adient a la il·lustració.

Aquest icona, "pintar", permet dibuixar a mà alçada. Conté un llapis, per dibuixar, una goma, per esborrar, una lupa, per treballar detalls, fletxes per girar els dibuixos verticament o horitzontalment, i el globus per augmentar o disminuir la grandària del dibuix.
El so

Aquest icona, "sonidos", permet assignar efectes sonors als objectes seleccionats (personatges, objectes...). El so només se sent en interactuar amb l'objecte.

La icona, "música", permet seleccionar la música que sonarà mentre la pàgina es mostri a la pantalla.

L'àrea de text

L'àrea de text permet escriure el text del conte o història. Només cal fer clic a l'area de text i començar a escriure. Si s'omple tota l'àrea de text, la línia de separació entre text i il·lustració pujarà una línia. Es pot omplir tota la pantalla amb text.
A l'igual que a la portada es poden canviar les fonts del text (tipus de lletra, grandària, color, estil), amb el menú "tipo"; corregir l'ortografia (castellà i anglès), cercar sinònims i/o antònims, seleccionar, copiar, retallar, enganxar text, eliminar, insertar, copiar i intercanviar pàgines... amb el menu "opciones"
Dins el  menú "OPCIONES==>Vocalitzar Texto" també hi ha la possibilitat de vocalitzar les paraules resaltades o totes les paraules del text. S'ha de tenir en compte que si el conte és escrit la lectura de conte es farà amb molts defectes ja que la lectura és fa com si fos castellà.

Impressió

El conte pot imprimir-se de diverses formes, donant l'opció d'imprimir la portada:

Si el conte està guardat, es pot fer des del menu principal del programa (portada inicial) clicant sobre la impressora

Des del menu "ARCHIVO==>imprimir" que permet imprimir tot el conte o tan sol una part.

Des del menu "ARCHIVO==>preferencias" es pot establir el format de la pàgina que s'imprimirà: un full per escena, dues imatges al mateix full o imprimir una escena en quatre fulls ("fomatos de impresión").

Desar

És molt important anar desant el conte o la història a mesura que s'escriu per no perdre el treball per diversos imprevistos (fallades del corrent elèctric...) (Menú "ARCHIVO==>guardar" o "ARCHIVO==>guardar como".
L'arxiu es guarda amb l'extensió SWD i cal tenir present que el fet d’anar incorporant sons, músiques, objectes... l'anirà fent cada vegada més gran.
 

Propostes de treball

propostes de treball