Els Drets dels infants

WebQuest per 2n cicle d'ESO

Ètica

Disenyada per

Lluís Monteis Catot
lmonteis@xtec.cat

 

t

Introducció | Tasca | Procés | Evaluació | Conclusió | Crédits | Guía pel professor


Introducció

 

Què són els Drets dels Infants? Es compleixen en l'actualitat? Tots els nens i joves en disfruten?

I, el treball infantil? I, els nens maltractats? I, l'abús de menors? I els nens soldat?

En aquesta WebQuest ens proposem conèixer què passa amb els drets dels infants avui, i què hi podem fer per denunciar-ho.La Tasca

Ens proposem realitzar un monogràfic informatiu en format -word o power point- per publicar a la pàgina web de l'institut que expliqui i denuncií l'incompliment dels drets dels infants en els àmbits del treball infantil, dels nens maltractats, de l'abús sexual d'infants, i dels nens soldats.

 


El Procés

Per poder portar a terme totes les tasques que ens hem proposat, primer haureu de recollir informació del què passa amb molts nens i nenes de tot el món, per això fareu quatre grups de periodistes, cadascun dels quals treballarà un dels àmbits senyalats en la Tasca.

En principi cada grup constarà de quatre alumnes, podent variar en funció del nombre total.

 

Cada grup haurà de buscar informació general sobre els Drets dels infants, què són, què diuen, i en segon lloc hauran d'explicar en cada grup com, perquè, de quina manera es vulneren els drets en el seu apartat.

Enllaços generals

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-ecpat.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/nu-dec-infa-principis.htm
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/humor/triu/cat/index.html
http://www.3xl.net/reportatges/re22789450.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/index.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-elpais-agencias.html
http://cat.oneworld.net/article/archive/1531/#top

 

Grup A. Treball infantil

http://ca.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3_infantil
http://www.edualter.org/material/ddhh/iqbal.htm
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-p.digital-trabajo.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-agencias-periodico.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-karitapiola-trabajo.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-efe.html
http://www.edualter.org/material/ddhh/yan.htm
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-b.kliksberg.html
http://www.edualter.org/material/explotacion/home.htm
http://cat.oneworld.net/article/archive/1556/
http://www.3xl.net/reportatges/rep22789508.htm

Grup B. Nens maltractats.

http://www.3xl.net/reportatges/rep22789464.htm
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/ai-10-mutil.html
http://cat.oneworld.net/article/archive/1543/
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-rogerjimenez-hambre.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-2millones-vacunas.html
http://cat.oneworld.net/article/archive/1576/#top

Grup C. L'abús sexual als infants.

http://www.3xl.net/reportatges/rep22789646.htm
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-s.alvariza-tur.sex.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-s.carrera.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-a.koirala.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-vang-redaccion.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-vang-redaccion2.html

Grup D. Els nens soldats.

http://www.3xl.net/reportatges/rep22789637.htm
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-m.bayon.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-kourouma-nin-soldados.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-kapuscinski-nin-soldados.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-elisaosuna-nin-soldados.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-okwirrabwoni-nin-soldados.htmlAvaluació

Rúbrica de l'Avaluació de la Presentació

Aspectes

Fluix

1

Acceptable

2

3

Excel·lent

4

Nota

Elaboració
del contingut.

20%

El Contingut ha estat tan sols reproduït sense una mínima reelaboració El contingut ha estat poc elaborat i no s'adapta gaire a les condicions del treball que es demanava. El contingut ha estat força elaborat per adaptar-lo a les condicions de treball que es demanava. El contingut ha estat molt ben elaborat i s'adapta al treball amb un enfocament original.

 Organització del contingut

20%

 

Confús, incomplet i sense direcció clara. Les diferents seccions tenen continguts però no hi ha relació ni transició entres ells. L'organització és adequada i estan relacionades entres si. Mostra una planificació acurada que dóna una seqüenciació lògica i clara.

Presentació fromal

20%

Poc acurada i gens atractiva Correcta però poc atractiva. Acurada i visual. Ben treballada i visulament atractiva.  

Aspectes lingüístics

20%

Ple de faltes d'ortografia i amb força dificultats d'expressió. Amb faltes d'ortografia i dificultats d'expressió. Poques faltes d'ortografia i bastant claredat d'expressió. Correcció ortogràfica i expressió clara i fluida.  

Treball en grup

20%

 

 

Treball massa individual. No hi ha relació entre les seccions.
S'aprecia una mica de col·laboració en l'estructura global.

Les tasques individuals estan relacionades entre sí.

 

El document mostra discusió i planificació conjunta.

Rúbrica de l'Avaluació del traball individual

Aspectes

Fluix

1

Acceptable

2

3

Excel·lent

4

Nota

Contribució al grup

50%

 

Mínima implicació en el treball comú o tendència a obstaculitzarlo

 

Implicació mitjana en el treball comú.

 

Bona participació en el treball comú amb aportació d'idees.

 

Implicació en el treball comú amb una aportació contínua d'idees i iniciatives.

 


 Actitud durant les hores de treball

50%

Passivitat i tendència a distreure's o crear conflictes.

 

En general participa en el treball.

 

Activa i positiva.

 

Activa, positiva i sense distraccions.

 


 Conclusió

Ara ja sabem què són els drets dels infants i com en molts llocs del món, i també a casa nostra no es respecten.

Esperem que el fet de donar a conèixer aquestes injustícies millori la situació de molts nens i nenes que pateixen el treball infantil, els maltractaments, l'abús sexual, i la seva utilització a les guerres.Crèdits & Referències

Donar les gràcies a Bernie Doge creador de les webquest, i a tota la Comunitat Catalana de WebQuest.

Aquesta Webquest s'ha realitzar com a exercici en el curs, "Telemática: nuevas didácticas multimédia en educación".

Guia pel professor

Àrea de Ciències Socials.
Pensada per alumnes de 3r i 4t d'ESO.
Conèixer, valorar i respectar els drets dels infants.
Dins el crèdit variable Drets humans i ciutadania.
Temporització unes sis o set sessions.
Es presuposa el domini del Word o bé del Power point, i l'accés a internet.

 

Esta plantilla ha sido adaptada y traducida al español por Isabel Pérez Torres http://www.isabelperez.com/
Basada en la plantilla descargada de la
WebQuest Page http://edweb.sdsu.edu/webquest/webquest.html
con el permiso de Bernie Dodge

Copyright © 2002-2004 Isabel Pérez Torres

  
   Atrás