Curiositats sobre el triangle

Icona iDevice Objectius
Treballar amb els números que hi ha en el triangle per tal de trobar regularitats i utilitzar aquestes per tal de deduir  informacions sobre el triangle.

Icona iDevice Quant sumen les files del triangle?
Calcula la suma dels números que hi ha en cada fila del triangle de Pascal
Suma de les files
                               
1    

1   
1
1


   1
2
1

   


1

3

3
1
   

1
4

6

4

1   
1

5

10

10

5
1


    1
6

15

20

15

6

1


  1
7

21

35

35

21

7
1
  

Icona iDevice La suma de les files

Què observes en els resultats que has escrit en la taula anterior?

Ets capaç d'escriure quina serà la suma dels números que ocupen la fila 10 del triangle de Pascal? I la fila 20?

Reflexiona i contesta


Qüestionari sobre el triangle
Quin és el segon número de la fila 87?
85
86
87
88
89

Quin és el penúltim número de la fila 102?
100
101
102
103
104

En la fila 79, hi ha algun número que no es repeteixi?
No, tots els números es repeteixen com a mínim una vegada
Si, en les files imparells hi ha un número que no es repeteix.
No, només en les files parells hi ha un número que no es repeteix.
Si, en totes les files hi ha un número que no es repeteix

Quina és la suma de tots els números de la fila 10?
512
1024
768
968
999

Icona iDevice Curiositat: Operacions i triangles

Realitza els següents càlculs:

11²=  
11³=  
11⁴=

11⁵=
 
11⁶=

 

  

Icona iDevice Reflexió

Què veus? Funciona sempre? Si no funciona a que creus que pot ser?

Reflexiona i contesta

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License