Rutas en un triangle

Icona iDevice Objectius

En aquesta activitat treballarem:

a) Els diferents recorreguts que podem fer en un camí reticulat a partir de determinades normes

b) la recerca de pautes i regularitats entre números

c) el triangle de Pascal i aspectes numèrics i geomètrics relacionats


Icona iDevice Preguntes inicials de l'activitat

Com creus que podem anar d'un lloc a un altre? Quin és el camí més curt per anar-hi?

Series capaç de trobar alguna regularitat en la següent sèrie numèrica: 1, 3, 5, 7, 9 ...

Què és un triangle? Què creus que pot ser un triangle numèric? I un quadrat numèric?

Contestar les preguntes

 

Activitat 1

Fixa’t en el diagrama següent. Has d'anar de la casella inicial, la que es troba situada en el vèrtex superior del triangle fins a la casella amb la lletra A. Només et pots moure sobre les línies. Pots anar cap a l’esquerra o cap a la dreta, però mai cap amunt, ni en cap cas, tornar enrere.

Rutes en un triangle
Icona de Pregunta iDevice Activitat 1
De quantes maneres diferents pots anar des del vèrtex superior del triangle fins a la casella A?
De 3 maneres diferents
De dues maneres diferents.
D'una manera.

Anem a completar el triangle
I des de la sortida fins a la casella B, de quantes maneres diferents hi podem anar?
D'una manera
De dues maneres diferents
De tres maneres diferents
De quatre maneres diferents
De cinc maneres diferents

De quantes maneres diferents pots anar des de la casella de sortida fins a la casella C?
De 6 maneres diferents
De 9 maneres diferents
De 12 maneres diferents
De 15 maneres diferents
De 18 maneres diferents

I finalment, per anar de la sortida fins a la casella D, De quantes maneres diferents pots anar-hi?
De 27 maneres diferents
De 24 maneres diferents
De 21 maneres diferents
De 18 maneres diferents
De 15 maneres diferents

Icona iDevice El triangle complet
Ara has de completar el triangle numèric. A cada casella has d'escriure el número que correspon a les maneres que hi ha d'arribar-hi des de la casella de sortida.
              1
             
               
           
                 
         
       
 
     
       
         
 
 

 
     
   
 
 
 
     
   
     
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
     
  

Icona iDevice Reflexió

Acabes d'escriure un triangle numèric. Busca regularitats, pautes o patrons en aquest triangle.

Reflexiona i contesta

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License