La dansa a l'escola
Perquè la dansa a l'escola?
La dansa permet 
al nen/a...
Què cal tenir en compte a l'hora de triar una dansa?

Perquè la dansa a l'escola?
 

Com hem pogut veure la dansa existeix des dels primers dies de l'existència de l'home
i existeix per tot arreu, és una forma d'expressió de l'home que evoluciona amb ell. El
cos és el nostre instrument  de creació, posseeix una immensitat de recursos que
utilitzem d'una manera molt limitada.

La dansa ens permet transformar el moviment físic en moviment creatiu. Hem de donar
l'oportunitat als nens/es d'expressar-se amb el cos, com a qualsevol altre mitjà.
La dansa que proposem a l'escola és de descoberta del cos, saber controlar els
membres del cos i després seguir el ritme  i la melodia d'una música. Podem ensenyar
dos tipus de danses: les d'animació i les populars.
Les primeres són molt adients per un moment determinat en el què és necessari
posar-hi una dansa, encara que sigui aprenent-la en aquell mateix moment.
Les danses populars a l'escola necessitaran un moment determinat per aprendre-les,
com pot ésser un taller de dansa, una classe d'EF, una classe de música o senzillament
mostrar-les en una festa.

La pràctica de la dansa permet al nen/a:
 
 

 •     desenvolupar les qualitats físiques.
 •      educar el sentit de la pròpia recepció.
 •      adquirir un coneixement més precís de l'ocupació de l'espai.
 •      millorar l'actitud general.
 •      assegurar l'equilibri.
 •      adreçar els moviments en general.
 •      coordinar els moviments musculars.
 •      prendre noció del seu lloc a l'espai en referència al que l'envolta.
 •      estructurar l'espai.
 •      millorar la seva percepció temporal.
 •      desenvolupar la sensibilitat musical.
 •      expressar-se corporalment amb la música.
 •      relaxar-se  o bé exitar-se.
 •      adquirir el domini d'un mateix.
 •      adquirir disciplina social.
 •      adquirir hàbits de treball en grup.
 •      adquirir sensibilització pel folklore d'un poble o d'una comunitat.
 •      comunicar-se amb els altres.
 •      desenvolupar la memòria.
 •      .....................................


Què cal tenir en compte a l'hora  de triar una dansa?
 

- Ha d'estar d'acord amb l'edat del nen/a.

- Simplificar la tècnica: els passos evolucions han d'ésser adequats a l'edat.

- Les coreografies es poden anar complicant en edats més avançades.

- Fer primer els desplaçaments en grup perquè el nen/a es senti segur, després ja el
podrem fer evolucionar sol o bé en parella.

- Els nens/es han de trobar el gust ballant i passar-ho bé.Taller de dansa a l'escola José Echegaray

- Abans d'ensenyar una dansa familiaritzarem al nen/a amb la música; és fonamental i
imprescindible fer primer exercicis de percepció temporal, fent servir el pas o ritme que
ens servirà per a la dansa.
 
 

Principal  / La dansa popular a Catalunya/ ProjecteTornar a dalt