3.1 En general: totes les èpoques i tots els autors
  Història de la Filosofia: Filosofia i pensament
http://www.alcoberro.info/
Pàgina personal del professor Ramon Alcoberro en la que desenvolupa pluralitat de temes des de filosofia grega a contemporània, passant per pensadors com Maquiavel, Galileu, Descartes, Hume, Kant, Freud, Nietzsche, Marx. Quant a pensadors més contemporanis: Popper, Jonas, Ellul,… Temàtics sobre liberalisme, utopies, tecnoètica (Català)

  Perfils filosòfics
http://iessalvadorespriu-salt.xtec.es/%7Elsobrino/index.htm
Perfils filosòfics, del professor Luis M. Sobrino, és un espai que ofereix eines per a la Història de la Filosofia de 2n de Bat. Conté una visió general de la Filosofia Antiga, Medieval, Moderna i Contemporània; també, estudis complets de Plató, Epicur, Descartes, Hume, Marx, Nietzsche i Freud. (Castellà)

  FiloXarxa
http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/index.htm
L'espai web creat per Jordi Cortés Morato ofereix un recorregut a través dels grans autors i autores de la història del pensament: pensament antic i medieval, pensament modern i pensament contemporani. Remarquem la visió panoràmica de Plató, acompanyada de textos i la d'Aristòtil. (Català)

  La Pàgina de la Filosofia
http://racocatala.com/filosofia/
Espai elaborat per Jordi Tremosa i centrat en la Història de la Filosofia. S'hi trobarà documentació molt completa sobre Filosofia Antiga, Medieval, Moderna, del segle XIX i del segle XX. Ben còmode accés a la informació i pluralitat d'enllaços. (Català)

  Cibernous
http://www.cibernous.com/autores/index.html
Pàgina en la que Elena Diez, entre molts altres apartats, ofereix documentació sobre les diferents èpoques de la Història de la Filosofia i els seus correponents pensadors. (Castellà)

  Filosofia a través dels textos
http://www.xtec.cat/~mcodina3/
Espai del professor Manel Codina on es pot accedir a pluralitat de textos filosòfics. Textos de Plató, Descartes, Hume, Nietzsche, Mill,... (Catallà)

  La Filosofía en el Bachillerato
http://www.webdianoia.com/index.html
Història de la Filosofia en Webdianoia. Pluralitat de continguts com breus explicacions, textos, exercicis, etc. sobre Filosofia Grega, Filosofia Medieval, Filosofia Moderna i Filosofia Contemporània. (Castellà)

  Torre de Babel. Historia de la Filosofia
http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Historia-de-la-Filosofia.htm
Web de la Torre de Babel que conté, en aquesta secció, una exposició del pensament dels filòsofs més importants; també, una relació de. onceptes fonamentals i un diccionari filosòfic (Castellà)

  Biblioteca Virtual Antorcha. Filosofía
http://www.antorcha.net/index/biblioteca/filosofia.html
Accés a textos complets: Plató, Aristòtil, Epicur, Descartes, Hume, Kant, Nietszche,... També textos de Psicologia, Dret, Literatura. Espai gestionat per Chantal López i Omar Cortés (Castellà)

3.2 Antiga i Medieval
  Academy for Ancient Texts
http://www.ancienttexts.org/library/mesopotamian/
Arxiu de textos de Mesopotàmia: Poema de Gilgamesh, Codi de Hammurabi, Enuma Elish, ... (Anglès).

  Theoi Greek Mythology
http://www.theoi.com/
El "Theoi Project" mostra els personatges de la Mitologia Grega a partir de la seva presència en la literatura i l'art. (Anglès).

  Labyrinthus. El laberint del mites
http://www.xtec.net/~sgiralt/ianua.htm
Portal educatiu que ha creat el professor Sebastià Giralt i on s'ofereixen diferents itineraris sobre els mites, tant a Grècia com a Roma. (Català)

  Origens del pensament filosòfic i científic
http://www.youtube.com/

Carl Sagan explica els origens del pensament filosòfic i científic: del Caos (visió mítica) al Cosmos, l'univers és cognoscible. Per què Grècia? Cercant principis. De la sèrie "Cosmos". (Castellà)

  El Rap de los Presocráticos
http://www.youtube.com/

Rap d'Efren Villa Sánchez sobre els Presocrátics. Les idees més conegudes dels diferents pensadors anteriors a Sòcrates. (Castellà)

  Los últimos días de Sócrates
http://socrates.clarke.edu/sindex.htm
Diàlegs platònics que fan referència a la mort de Sòcartes. Text complet de l'Apologia, també fragments del Fedó i altres. (Anglès, Castellà)

  Sòcrates i la suficiència - 1 --- Sòcrates i la suficiència - 2
http://www.youtube.com/

Sòcrates i la suficiència, recreació de l'obra de Sòcrates protagonitzada per Alain de Botton a partir del seu llibre El consol de la filosofia. Temes: Defensar propi punt de vista; Inconformisme; Mètode socràtic per pensar; No totes les opinions valen; Judici de Sòcrates. La professora Mercè García Farreras ha penjat a Youtube els videos de la sèrie. Gràcies!

  Història de la Filosofia Grega: dossiers
http://www.alcoberro.info/planes/greciaindex.htm
Web del professor Ramon Alcoberro on exposa d'una manera sistemàtica bona part del pensament grec. Presocràtics, Plató, Aristòtil, Epicur...(Català).

  Platón. (Proyecto de Filosofía en español)
http://www.filosofia.org/bio/platon.htm
Apartat dedicat a Plató dins del Proyecto de Filosofía en español. Inclou explicació sobre Plató i algins diàlegs complets. La web incorpora molts més apartats. (Castellano).

  Plato and his dialogues
http://plato-dialogues.org/
Plato and his dialogues
Informació, comentaris sobre els diàlegs de Plató. Fragments i enllaços a molts dels diàlegs. (Anglès i francès).

  El Mite de la Caverna. Plató
http://www.youtube.com/

Un alumne de 2n de Bat, amb el suport de la seva professora, dissenya un audiovisual on s'explica i il·lustra el Mite de la Caverna de Plató. (Castellà)

  Platón: pensamiento y mitos
http://www.slideshare.net/minervagigia/platn-20
Diapositives sobre teoria de les idees, el símil del sol i altres, elaborades per la profesora Concepció Pérez García. (Castellà)

  Aristotle. The Internet Encyclopedia of Philosophy
http://www.iep.utm.edu/a/aristotl.htm
Vida, obres i diferents parts de la filosofia d'Aristòtil: lògica, metafísica, cosmologia, ètica,... (Anglès)

  Aristóteles en "La aventura del pensamiento"
http://www.youtube.com/

Síntesi del pensament d'Aristòtil, protagonitzada pel professor Fernando Savater i altres. Introducció, Diferència amb Plató, Metafísica, Ètica, ... (Castellà: Part 1 of 3; Part 2 of 3; Part 3 of 3;)

  La ciencia helenística. Cultura clásica
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc312ca4.php
Matemàtiques i astronomia en la cultura de l'Helenisme. Dins CNICE, del Ministerio de Educación. (Castellà)

  Sèneca i la ira - 1 --- Sèneca i la ira - 2
http://www.youtube.com/

Sèneca i la ira, recreació de l'obra de part de l'obra de l'estoic Sèneca protagonitzada per Alain de Botton a partir del seu llibre El consol de la filosofia. Temes: La ira, problema filosòfic; Acceptar les coses tal com són: metàfora llibertat (gos lligat a bici); Control d'expectatives; Pompeia; Mort de Sèneca. La professora Mercè García Farreras ha penjat a Youtube els videos de la sèrie. Gràcies!

  Epicur i la felicitat - 1 --- Epicur i la felicitat - 2
http://www.youtube.com/

Epicur i la felicitat, recreació de l'obra de part de l'obra de l'Epicur protagonitzada per Alain de Botton a partir del seu llibre El consol de la filosofia. Temes: Felicitat i plaer; Els tres ingredients de la felicitat; Publicitat seductora; Mercat epicuri d'Oenoanda. La professora Mercè García Farreras ha penjat a Youtube els videos de la sèrie. Gràcies!

3.3 Moderna
  El moviment retrògrad de Mart
http://alpha.lasalle.edu/~smithsc/Astronomy/retrograd.html
Representació gràfica del moviment de retrogradació de Mart, amb la interpretació ptolemaica i la interpretació copernicana. (Anglès)

  The Galileo Project
http://galileo.rice.edu/
Web centrada en el personatge Galileo Galilei: biografia, obres, aportacions científiques, instruments emprants com el telescopi, conflictes amb les institucions,... (Anglès)

  Filosofia i pensament. Descartes
http://www.alcoberro.info/
Pàgina personal del professor Ramon Alcoberro. Recursos per a facilitar la comprensió del pensament de Descartes. Comentaris especials sobre "El discurs del mètode" i les "Meditacions". (Català)

  Filosofia a través dels textos: Descartes
http://www.xtec.cat/~mcodina3/Filosofia2/descartes.htm
Espai del professor Manel Codina on es pot accedir a pluralitat de textos filosòfics. Descartes i textos. (Catallà)

  Hume: Abstract
http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/HumeAbstract.htm
Text complet del Resum o Extracte (Abstract) del Tractat de la Naturalesa Humana. Inclou explicació de l'obra de Hume i Empirisme. (Català)

  Hume: Abstract (Text original)
  http://www.mnstate.edu/gracyk/courses/web%20publishing/hume'sabstract.htm
Text complet en anglès de l''Abstract del Tractat de la Naturalesa Humana.

  Hume: Sentiment moral
http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/Hume-lsentimentmoral.htm
Apèndix I de la Investigació sobre els principis de la moral. Inclou explicació de l'obra de Hume i Empirisme. (Català)

  Filosofia i pensament. Empirisme, Hume
http://www.alcoberro.info/
Pàgina personal del professor Ramon Alcoberro. Recursos per a facilitar la comprensió del pensament de Hume. Estudi sobre l'empirisme en general, sobre la teoria del coneixement de Hume, altres. (Català)


3.4 Contemporània
  John Stuart Mill: L'utilitarisme
http://www.scribd.com/doc/12954375/Mill-Utilitarisme-3-4
Capítol 3 i 4 del llibre de John Stuart Mill, "L'utilitarisme". (Català)

  John Stuart Mill: El utilitarismo
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/filosofia/utilitarismo/caratula.html
El cinc capítols complet del llibre de Mill. (Castellà)

  John Stuart Mill: Sobre la llibertat
http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/textllibertatstuartmill.htm
Capítol 4 del llibre de Mill Sobre la llibertat, titulat "DeIs límits de l'autoritat de la societat sobre l'individu". (Català)

  John Stuart Mill
http://www.jsmill.com/SP/
"John Stuart Mill links en español". Escrits de John Stuart Mill i escrits sobre aquest autor. Des d'aquí es pot accedir a "Utilitarisme". (Castellà)

  Filosofia i pensament. Utilitarisme, Mill
http://www.alcoberro.info/
Pàgina personal del professor Ramon Alcoberro. Recursos per a facilitar la comprensió del pensament de John Stuart Mill. Comentaris especials sobre "L'utilitarisme" i "Sobre la llibertat". (Català)


  Schopenhauer i l'amor - 1 --- Schopenhauer i l'amor - 2
http://www.youtube.com/

Schopenhauer i l'amor, recreació de l'obra de part de l'obra de Schopenhauer protagonitzada per Alain de Botton a partir del seu llibre El consol de la filosofia. Temes: Error en connectar amor i felicitat; Importància amor per la supervivència de la espècie; Voluntat de viure; Atracció. La professora Mercè García Farreras ha penjat a Youtube els videos de la sèrie. Gràcies!

  Nietzsche i l'infortuni - 1 --- Nietzsche i l'infortuni - 2
http://www.youtube.com/

Nietzsche i l'infortuni, recreació de l'obra de part de l'obra de Nietzsche protagonitzada per Alain de Botton a partir del seu llibre El consol de la filosofia. Temes: Els contratemps, una avantatge; Superació de dificultats, l'esforç; Crear bellesa a partir de lletjor; Alcohol i Cristianisme. La professora Mercè García Farreras ha penjat a Youtube els videos de la sèrie. Gràcies!

  Filosofia i pensament. Nietzsche
http://www.alcoberro.info/
Pàgina personal del professor Ramon Alcoberro. Recursos per a facilitar la comprensió del pensament de Nietszche; especialment sobre la "Genealogia de la moral" i altres. (Català)

  Nietzsche: Sobre veritat i mentida en sentit extramoral
http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/ nietzscheveritatmentidaextramoral.htm
Apèndix I de la Investigació sobre els principis de la moral. Inclou explicació de l'obra de Hume i Empirisme. (Català)

  Nietzsche: Genealogia de la moral
http://www.scribd.com/doc/24320652/Primera-Dissertacio-Nietzsche
http://www.scribd.com/doc/24320649/SEGONA-DISSERTACIO
Text de la Genealogia de la moral: Primera i Segona Dissertació. (Català)


3.5 Altres
  Proves d'Accés a la Universitat. PAU. Catalunya
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/pau/examens/index.html
Del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació: DURSI. Informació sobre les PAU, LOGSE. Examens i pautes de correcció. Totes les matèries. (Català)

  La Selectivitat en les diferents Autonomies
http://www.webdianoia.com/archivos/index.html
Informació sobre les proves d'accés a la universitat dissenyades per les diferents comunitats autònomes. Links d'accés a les corresponents proves. (Castellà)