BIBLIOTECA L'EIXERIT

Aparegueren 24 números, encara que de vegades, com en el cas de La fortuna amagada de F. de Borja Lladó, la rondallà ocupava dues trameses. La portada i la darrera pàgina - més avall, en ordre invers- ens il·lustren suficientment sobre els temes i la finalitat de la "Biblioteca l'Eixerit".