BIBLIOTECA DE LA MAINADA

"La Mainada" va arribar a publicar vuit novel·les en la seva Biblioteca, de la primera de les quals teniu la portada més avall; la darrera va ser En Jan Petit de Montserrat Puigmal, que era un pseudònim; entremig van aparèixer: Els camins de la sort de R. Raventós, Capcigrany de B. Einer (psudònim), Jovita de J. Jesuald Bladé, Les històries de l'oncle Scrooge de G. Ll. Pla, i El penjoll d'or de M. Puigmal.