JORDI

Tot i el poc temps que va estar en el mercat, encara no set mesos de l'any 1928, que va ser dirigida per dos homes de reconegut prestigi en el món de la literatura infantil: Rovira i Virgili i Clovis Eimeric, i que comptà amb algunes de les plomes més prestigioses del noucentisme, la revista "Jordi" tingué també els seus detractors, sobretot entre aquells que consideraven que les idees d'ordre i organització eren contràries als seus desitjos de creació en llibertat, així que, per exemple, només un mes després d'aparèixer, en el "Manifest groc" se l'atacava durament: "DENUNCIEM les metzines artístiques per a ús infantil, tipus: "Jordi" (Per a l'alegria i la comprensió dels nois, res més adequat que Rousseau, Picasso, Chagall...) ".

Jutgeu vosaltres mateixos a partir d'aquest breu mostrari a partir dels primers números de "Jordi", que tenien una portada en què hi havia el principi d'un article que continuava en les pàgines interiors i un dibuix que l'il·lustrava. Aquí podeu veure la portada del primer número de la revista, on podeu observar la importància que es donava a la capçalera, que ocupava una bona part de l'espai del conjunt. Més tard, la primera pàgina la presidia un acudit. Voleu repassar alguns dels continguts de la primera època? Doncs aneu al final de la pàgina i cliqueu.