JORDI. LA INFANTESA DELS NOSTRES HOMES

En molts dels números de la revista apareixia una secció titulada "La infantesa dels nostres homes contada per ells mateixos". Es tractava d'unes pàgines en què personatges catalans famosos explicaven la seva infantesa a través, molt sovint, de diverses anècdotes; algun cop, però, els redactors refeien la infantesa d'un personatge important ja mort, que normalment era estranger.