LA RONDALLA DEL DIJOUS. 2a etapa.

En l'etapa corresponent a 1924, la revista, publicada per editorial Catalana i sota la direcció de Serra i Boldú, diversificà el seu contingut; a més del contes (un o dos per exemplar), hi havia altres seccions que l'acostaven a les revistes infantils i juvenils de l'època: col·laboracions dels lectors, articles de divulgació, anècdotes, etc. Aquesta diversitat no es trobava en les narracions, en què es repetien més els autors que en l'etapa de l'Avenç i es donava especial importància a les rondalles i al material folklòric en general (més avall podeu llegir la crida que es fa en aquest aspecte en el primer número ). Per altra banda, l'aportació gràfica era força interessant, amb dibuixants com Guillem Perés, Enric Soler, J. Girbal, Emili Ferrer, Francesc Soler i, sobretot, Lola Anglada, que també en dibuixava la capçalera.

 

INSTRUCCIONS PER A LA TRAMESA DE MATERIALS FOLKLÒRICS

Volguts infants de Catalunya: La Rondalla del Dijous us agraeix la col·laboració que heu començat a aportar-li, responent a una crida que us fou feta des de La Veu de Catalunya.
Folklore vol dir saviesa popular, i és ben cert que el saber del poble, aqueixes coses que no s'aprenen en cap llibre, sinó que van de boca en boca, les sabem totes entre tots.
Això vol dir que tota cosa remesa serà aprofitada, i que tots sabeu oracions, jocs, cançons, comparances, aforismes i altres manifestacions folklòriques.
De ço que havem rebut, hem triat avui les notes que fan referència als Reis. Per això mateix, en remetre materials, serà bo que cadascú tingui present la diada que s'aproxima, i d'aqueixa manera se li donarà preferència en la publicació.
No copieu res de cap llibre ni publicació, recordeu el que vosaltres teniu après; demaneu a la mare que us refresqui la memòria i així podreu arxivar tot el que sabem per tal que es conservi, que no és cosa desaprofitable.

"La Rondalla del Dijous", 3 de gener de 1924