UN TROS DE PAPER (2) . ROBERT ROBERT

A més del final de "Lo diumenge... ¡a fora!" de Robert Robert, podeu llegir els altres articles que completen la pàgina. Fixeu-vos en les firmes.