S'entén per desenvolupament el conjunt tots els canvis que es produeixen en un individu des de la seva formació (zigot) fins a l'etapa adulta. Fins que els òrgans de l'animal no estan diferenciats, aquest rep el nom d'embrió.
 
Figura 28.- Successió d'etapes en el desenvolupament d'un animal.
 
El periòde embrionari es pot dividir en quatre etapes: