Taula Periòdica

Base de dades.


Introducció.

Taula Periòdica.

Llista de participants.


Tornar a l'índex general.

Alumnes de 8è d'EGB.
Escola St. Lluís Gonçaga
La Garriga.

Coordinació: Manel Ballesteros
Suport informàtic: Eduard Barceló.
Darrera revisió: octubre'96