Introducció.

Base de dades de la Taula Periòdica dels elements químics.


Per què La Taula Periòdica?

Objectius de la recerca.

Metodologia aplicada.

Temporització


Per què La Taula Periòdica?

Com altres anys els alumnes de 8è treballen el tema de la matèria i aprofundim sobre els elements de la taula periòdica. Expliquem com i per què es classifiquen d'una manera concreta i quines són les característiques bàsiques d'alguns elements.

També ens agrada que els alumnes facin una mica de recerca sobre alguns elements químics amb la finalitat de conéixer més d'aprop alguna de les seves característiques particulars. Fins l'any passat ho feien d'un parell d'elements i comentaven a la classe els resultats.

Aquest any hem aprofitat la possibilitat que ens heu ofert per treballar una mica més i confeccionar aquesta base de dades (simple) però feta amb la intenció de ser millorada per nosaltres o per altres grups que hi vulguin afegir informació complementària o que hagin trobat alguna errada (esperem que no gaires) i ens la vulguin comentar.

Manel Ballesteros. Professor de C. Naturals. 8è d'EGB


Objectius de la recerca.

Ja fa més de 4 anys que treballem, de manera interdisciplinar, a l'aula d'informàtica. Els professors responsables de les diferents àrees treballem coordinadament per aconseguir que els continguts informàtics siguin pràctics i aplicables a la resta d'àrees.

Tanmateix ja fa 2 anys que hem introduït la telemàtica a la nostra escola. Considerem que es tracta d'un nou mitjà de comunicació al que l'Escola no ha de donar l'esquena (tot i la mala propaganda que la premsa diària està oferint). Amb l'ajuda del grup PATI (Projecte d'Activitats Tele-informàtiques del Vallès Oriental) hem participat en diferents projectes telemàtics (ConteDeTots, Revistes amb suport magnètic, treballs de medi-ambient, activitats literàries, projectes internacionals...).

Aquest any tenim com a objectiu treballar a l'entorn de la Xarxa Internet.
Per aquesta raó ens ha semblat interessant iniciar el treball de la creació de pàgines web's aprofitant aquesta recerca d'informació i amb ella la creació d'una base de dades relacionada amb la taula periòdica dels elements químics.


Metodologia aplicada.

A l'igual que en altres activitats en què hem fet servir l'entorn telemàtic hem volgut ser coherents amb la filosofia de treball cooperatiu, com quan participem amb el grup PATI (per més informació http://www.intercom.es/vallesnet/pati/).

La feina dels alumnes ha consistit bàsicament en fer la recerca d'informació sobre uns quant elements de la taula i, tot seguint una pauta bàsica de treball, han picat el contingut en un full .HTML (pauta.html) preparat a l'aula d'informàtica.

Els alumnes han afegit els elements decoratius (gràfics) i han modificat els noms dels fitxers pels noms corresponents.

Els resultats són els que podeu observar a l'apartat "TAULA" que teniu a l'índex.
Esperem que us agradi.


Temporització

Per a la recerca del material hem estat unes 3 sessions a la biblioteca de l'escola

Per picar la informació en format web hem necessitat una mica més de temps: entre 4 i 5 sessions. Sempre hi ha informació que es perd o fitxers que se superposen, amb les conseqüències corresponents.


Tornar a l'índex

Escola St. Lluís Gonçaga
La Garriga.
Darrera revisió: octubre'96