Els orígens del cinema

Àrea: Medi social i cultural, llengua, visual i plàstica.

Cicle Superior. Primer cicle d'ESO

WebQuest dissenyada per Mercè Cambra

Data d'actualització: maig de 2014

 

 

INTRODUCCIÓ

TASCA

PROCÉS

AVALUACIÓ

CONCLUSIÓ

CRÈDITS

Guia didàctica