Mòdul 1
Serveis de xarxa amb GNU/Linux
Exercicis 23

 
Dissenyeu un arbre cronològic de l'evolució del Sistema Operatiu UNIX amb aquells aspectes rellevants que van marcar els preàmbuls als inicis dels anys 60 fins el seu naixement oficial el 1973.

Envieu el resultat al vostre tutor.