Mòdul 1
Serveis de xarxa amb GNU/Linux
Exercicis 3

 
Feu una cerca per Internet per trobar 10 pàgines oficials de les diferents distribucions de Linux, i 10 URL de caràcter no oficial que estiguin íntegrament o en gran part dedicades al Sistema Operatiu Linux.

Envieu el resultat al vostre tutor.