Mòdul 2
Serveis de xarxa amb GNU/Linux
Exercicis 23

 
Recolliu informació del maquinari que farà de servidor al vostre centre i envieu-la al vostre tutor. Aquesta informació ha de fer referència a:

- tipus de CPU
- memòria RAM
- nombre i característiques del/s disc/s dur/s (capacitat, adaptadors...)
- característiques de la lectora de CD-ROM (marca, model, tipus d'adaptador...)
- marca, model i característiques de la placa de xarxa (tipus de connector...)
- marca i model dels possibles adaptadors SCSI en cas d'haver-los

Tot i que en aquest curs no farem una instal·lació d'entorn gràfic i, per tant, no farem servir el ratolí, convé tenir dades addicionals per si el propi procés d'instal·lació ens les requerís en algun moment pel fet d'haver triat alguna opció gràfica sense adonar-nos. Així, cal recollir també informació de:

- ratolí (protocol que fa servir, marca, model, nombre de botons i tipus de connector)
- adaptador de vídeo (tipus de monitor, marca i model de la targeta de vídeo, quantitat de memòria RAM de vídeo...)

En l'aspecte més lògic de la recollida d'informació (que heu de trametre igualment al tutor), caldrà també tenir a mà:

- nom de la màquina que farà de Servidor-Linux (hostname)
- número d'IP que li correspon
- quina màscara de subneting farem servir i què indica l'últim camp
- quina IP té el router que actuarà com a passarel·la
- quines IP tenen els Servidors de Noms (DNS)
- domini de la xarxa local del centre
- quines particions farem a la nostra màquina (mireu el document-guia de la instal·lació)