Mòdul 2
Serveis de xarxa amb GNU/Linux
Exercicis 

 
Seguiu la guia d'instal·lació del Sistema Operatiu Red Hat 6.2 del capítol corresponent del mòdul 2 i una vegada hagueu finalitzat envieu al vostre tutor el fitxer install.log que trobareu al directori /tmp.

Per a fer efectiu això (i donat que encara no heu entrat al mòdul 3 del present curs que incideix en el domini de les comandes) haureu de seguir aquesta guia:

- amb el login root i el seu corresponent password se'ns habilitarà un prompt on podrem introduir comandes. Així doncs, poseu un disquet després del símbol # escriviu i feu com segueix:

# mount /mnt/floppy             - després de mount hi ha un espai -
# cd /mnt/floppy                   - després de cd hi ha un espai -
# cp /tmp/install.log .            - fixa't que al final hi ha un espai i un punt -
# cd                                  
# umount /mnt/floppy           - ara ja podeu terure el disquet de la unitat

Ara ja el tenim gravat en disquet (al tercer pas has d'haver comprovat que el led de la disquetera s'havia encès).