Mòdul 3
Serveis de xarxa amb GNU/Linux
Conceptes i Comandes Bàsiques Exercicis Exercicis

 
Objectius del mòdul
  • Conèixer els conceptes i terminologia bàsica emprada en els entorns UNIX
  • Conèixer les comandes bàsiques del llenguatge UNIX
  • Conèixer i saber aplicar comandes bàsiques d'administració del sistema
  • Conèixer les bases de l'editor "vi" i saber-ne aplicar les diferents accions
  • Saber implementar i mantenir el servei de noms DNS, bàsic per al treball en xarxa 


Continguts del mòdul