Mòdul 4
Serveis de xarxa amb GNU/Linux
Exercici 3

 
Aprofiteu l'usuari creat en el sistema per 'publicar' una pàgina personal dins l'Apache, amb un mímin de 2 fitxers .jpg, 2 fitxers .gif i 4 enllaços sobre un tema concret.

La carpeta pública de cada usuari s'anomena public_html i la pàgina inicial per defecte pot ser index.html o index.htm.

Si l'usuari donat d'alta s'anomena pau, la URL serà:

http://www.intracentre/~pau/

Envieu la vostra URL al tutor.