Mòdul 4
Serveis de xarxa amb GNU/Linux
Exercici 3

 
Hi ha un grup de treball anomenat 'grupc', que vol un espai Web propi.

Els assignarem l'espai /home/grupc.

Donarem d'alta un usuari d'aquest grup i utilitzant-lo d'exemple, descriurem el procés de publicació via FTP per a tots els membres del grup, tenint en compte que deixaran el contingut dins el mateix directori.

Feu disponible aquest espai via Web amb la URL 

http://www.intracentre/grupc
 

* Molta atenció amb els drets del directori /home/grupc