Mòdul 6
Serveis de xarxa amb GNU/Linux
Exercici 123

 
Descripció de l'aplicació Samba

Introducció 

Samba és un conjunt d'aplicacions per a Unix, que treballen amb el protocol SMB (Server Message Bloc). Aquest protocol el van desenvolupar conjuntament Microsoft i IBM per moure dades a baix nivell entre clients Windows i servidors Unix sobre una xarxa TCP/IP i s'utilitza com a estàndard des de la versió del DOS 3.0 .

Actualment les aplicacions del paquet Samba es fonamenten en dos processos principals:

smbd - Procés resident (daemon) que s'encarrega de servir els recursos a la xarxa i autentificar els usuaris.

nmbd - Procés resident que s'encarrega d'ajudar en la resolució de noms en la xarxa Windows i permet el funcionament de l'explorador de l'entorn de xarxa.

El fet de poder centralitzar tots els recursos compartits (a vegades també anomenats serveis) de xarxa dins una sola màquina i abastar a una comunitat de PC que poden estar executant Windows, OS/2, OpenVMS, Netware o la majoria de variants de Unix, el fan molt atractiu.

El codi és de lliure distribució, regit per la llicència GNU General Public License i segueix en procés de desenvolupament de noves versions, gràcies al treball de molts voluntaris a través d'Internet.
 

Funcionalitats

Les principals prestacions actuals d'aquest programa són:

- Serveix discs Unix a Windows, OS/2 i altres sistemes operatius com a clients
- Permet l'accés de clients Unix als fitxers i impressores dels PC
- Serveix impressores de xarxa a clients Windows
- Dóna servei de noms a la xarxa Microsoft (broadcast i WINS)
- Permet descobrir els recursos de la xarxa mitjançant navegació (browsing)
- Crea grups de treball Windows o dominis
- Obliga als clients a autentificar-se amb usuari i contrasenya
 

Distribució

La 'suite' Samba es distribueix via Internet bàsicament en 'codi font' (estructura de fitxers en llenguatge C, no hi ha executables) per poder-lo compilar (crear executables) per a qualsevol plataforma UNIX.

Aquest tipus de distribució és comú en totes les aplicacions GNU, i els usuaris avançats en treuen molt de profit, doncs poden adaptar-les al màxim a les seves necessitats tenint en compte les característiques de la seva plataforma.

En aquest mòdul no arribarem al nivell de compilació, utilitzarem versions ja preparades (amb executables) per al nostre servidor Linux, en format rpm (paquets instal·lables).
 

Pàgina Web principal del projecte Samba

La seu principal del projecte Samba, iniciat per Andrew Tridgell que actualment encapçala l'equip de desenvolupament des d'Austràlia, la podeu trobar a:

http://www.samba.org/

i un 'mirall' més proper a:

http://sunsite.auc.dk/samba/samba.html