Mòdul 6
Serveis de xarxa amb GNU/Linux
Exercici 123

 
Arrencada amb el mínim d'operacions
 

Introducció 

En aquest apartat descriurem la manera més ràpida i simple de posar en marxa un servidor de  fitxers i impressores per al Windows dins el centre amb Samba sobre Linux.
 

Instal·lació 

La distribució RedHat inclou ja en el CD del sistema operatiu la versió 2.0.6 del paquet Samba en format rpm, aprofitarem doncs aquest 'paquet'.

Per fer-ne la instal·lació només cal 'muntar' el CD-ROM i afegir al sistema els paquets següents, amb aquest ordre:

samba-common-2.0.6-9.i386.rpm
samba-2.0.6-9.i386.rpm

i si voleu que el vostre servidor Linux pugui accedir a fitxers o impressores localitzades en PC amb Windows:

samba-client-2.0.6-9.i386.rpm

Un cop fet això ja tindrem l'aplicació Samba preparada per fer la configuració final i la posada en servei.

Si s'ha seguit la guia d'instal·lació del RedHat del curs, el servidor Samba ja el tenim en el sistema. 

Podeu veure en la taula següent on queden instal·lats els components bàsics:
 
executables /usr/sbin
smbd.pid, nmbd.pid /var/lock/samba
logs /var/log/samba
configuració /etc/
scripts arrencada /etc/rc.d/
documentació /usr/doc/samba-2.0.6

Configuració bàsica

Per defecte l'aplicació Samba ja pot començar a donar serveis. La configuració inicial, que inclou la distribució rpm, permet accedir als directoris personals dels usuaris Unix des del Windows i també imprimir amb les impressores que tinguem instal·lades en el servidor, però no contempla l'opció de treballar amb la contrasenya encriptada i altres opcions molt recomanables.

Modificarem el fitxer de configuració smb.conf  inicial, abans de posar el servei en marxa.

1.- Canvi de nom del grup de treball

Per defecte el nom del grup de treball es MYGROUP, el canviarem posant, per exemple:

workgroup = DELCENTRE

2.- Descomentar les entrades següents:

encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/smbpasswd
 

Arrencada del servei

En aquests moments només cal assegurar que els serveis del paquet Samba es posaran en marxa cada cop que arrenqui el servidor i s'aturaran correctament quan apaguem l'equip.

Per defecte la instal·lació del paquet fa uns enllaços dins de tots els directoris /etc/rc.d/rc?.d amb el format d'aturada i el nom K35smb. Si el servidor arrenca normalment amb el nivell 3 només cal anar al directori /etc/rc.d/rc3.d i crear l'enllaç S90smb amb l'ordre:

# ln -s ../init.d/smb S90smb

També podrem posar en marxa o aturar el servei de forma manual, sense haver de reiniciar la màquina executant:

# /etc/rc.d/init.d/smb start  ---> arrencada 
# /etc/rc.d/init.d/smb stop  ---> aturada 

Si el deixeu en marxa ja podeu començar a donar permís als usuaris perquè puguin connectar-se als serveis que ofereix el Samba.

Recordeu que per utilitzar el Samba cal tenir els usuaris donats d'alta dins el servidor Linux.

Per exemple, per 'habilitar' l'usuari jmarti cal executar l'ordre:

# smbpasswd -a jmarti
passwd : (contrasenya de l'usuari) 
retype :

A partir d'aquest moment, si aquest usuari inicia una sessió Windows, podrà treballar amb el seu espai personal i amb les impressores que hi hagi al servidor.

L'accés a l'espai personal que hi ha dins el servidor Linux, pot fer-se utilitzant un accés directe del tipus \\Linux\jmarti o amb el 'mapejat' dinàmic \\Linux\homes, que connecta automàticament amb l'espai de l'usuari que ha iniciat la sessió en el Windows.


Figura 4 .- Mapejat de la unitat personal de xarxa compartida amb Samba

Si voleu poder accedir ràpidament als recursos del servidor utilitzant l'explorador de xarxa, heu de configurar el grup de treball al Windows amb el mateix nom assignat dins el Samba, en el cas de l'exemple, el grup de treball s'anomena DELCENTRE.


Figura 5.- Exemple dels recursos que ofereix el servidor des de l'explorador de xarxa