Mòdul 6
Serveis de xarxa amb GNU/Linux
Exercici 123

 
Requeriments a tenir en compte

Requeriments a nivell d'equip servidor

L'aplicació bàsica del paquet Samba (smbd), que permet accedir als usuaris de PC al disc del servidor i les seves impressores, requereix bàsicament RAM, disc dur i una bona connexió de xarxa, el consum de CPU és força baix.

L'equip ideal per fer aquesta feina hauria de dimensionar-se tenint en compte el nombre d'usuaris que hauran de treballar contra ell, doncs el procés principal smbd pot ocupar uns 2 Mb de RAM i uns 768 Kb per cada 'client' que obri una connexió. La disponibilitat de RAM doncs és crítica per poder donar servei a un nombre elevat d'usuaris, treballant de forma concurrent.

En quant als possibles colls d'ampolla, que poden afectar a la velocitat de resposta, cal recordar que l'Ethernet a 10 Mbit/s (megabits/s) pot moure uns 1.100 KB/s (kilobytes/s), pujant a 65.000 KB/s en cas de passar la interfície a FastEthernet. Això i les mesures que puguem fer del rendiment del disc dur de l'equip ens donaran un perfil màxim de resposta ràpida.

Per exemple, un equip amb 16 Mb de RAM (reservem 8 Mb per al Samba) i una placa Ethernet, podria donar servei de forma acceptable a:

8 Mb - 2 Mb (procés pare smbd) = 6 Mb per processos d'usuari

6.000 Kb / 768 Kb (per usuari) = 7 usuaris

a una velocitat màxima (suposant tota l'amplada de l'Ethernet disponible) de

1.100 KB/s / 7 = 157 Kbytes/s

i si volem assignar-los un espai de disc dur de 5 Mb, caldrà tenir disponible:

5 Mb * 7 usuaris = 35 Mb de disc dur lliure
 

Requeriments a nivell dels clients

Malauradament el Windows no està dissenyat per al treball de diferents usuaris en un sol PC, però ho 'suporta' d'una manera més o menys estable.

Per obtenir el màxim de personalització i confidencialitat, cal activar l'opció que emmagatzema un perfil i un fitxer de password separat per a cada usuari.


Figura 1.- Canvis a les preferències de contrasenyes del Windows

Això no evitarà que un usuari pugui esborrar la feina d'un altre desada en el mateix disc dur, com evita correctament el Linux per defecte, però ens acosta una mica més al treball multiusuari.

A les propietats de la xarxa només cal tenir el Client Microsoft amb el protocol TCP/IP enllaçat i el mateix grup de treball que tingui configurat el servidor Samba.

En les següents figures veurem la configuració per treballar dins el grup de treball DELCENTRE:


Figura 2.- Elements mínims per al treball com a client del Samba


Figura 3.- Configuració del grup de treball

Si l'usuari que ha iniciat la sessió en aquest PC, està donat d'alta al servidor Samba, podrà accedir als recursos que aquest posa al seu abast, seguint les pautes típiques de treball dins una xarxa Windows. Podrà mapejar-se unitats directament amb les típiques \\Linux\rebost, instal·lar les impressores que es vegin disponibles o localitzar recursos des del navegador de la xarxa.
 

Requeriments a nivell de xarxa

Si normalment l'accés a la xarxa s'utilitza per desar un fitxer de tant en tant i ocasionalment per descarregar exercicis o programes, una estructura de xarxa Ethernet (10 Mbit/s) pot ser més que suficient, amb concentradors bàsics (HUBS).

Ara bé, si es volen executar programes directament sobre els compartits del servidor o es treballa sempre amb fitxers de gran volum, com per exemple vídeos o arxius de disseny gràfic, caldrà com a mínim pujar la interfície del servidor a FastEthernet (100 Mbit/s). La xarxa local haurà de disposar d'un node central amb "SWITCH" (concentrador intel·ligent que garanteix el cabal per cadascuna de les seves 'boques") on anirà connectat el servidor i els concentradors de totes les aules.

Aquests concentradors (HUBS) com a mínim haurien de tenir una interfície FastEthernet per mantenir el troncal de la xarxa a 100 Mbit/s contra el "switch" central.

En aquest últim cas els discs del servidor hauran de ser força actuals (no ens servirà un IDE de l'època dels 486, per posar un exemple), si no volem notar aturades importants per culpa de la velocitat de transferència de dades..

Les prestacions mínimes dels equips proposats en el curs per a fer de servidors, no aguantarien aquest treball intensiu sobre ells, però si que es poden utilitzar per començar a donar servei bàsic.