XTEC

Xtec'nics

(Última actualització: 13-09-2007)

Videotelèfons als centres
Un cop presentat el servei als seminaris de coordinadors, ja comencem a tenir alguns punts de videoconferència actius.

Videotelèfons actius (en els últims 5 minuts)

Distribució temporal de videotelèfons actius

Per als usuaris que volen iniciar-se, podem comentar que la connexió ADSL, per defecte, utilitzant en el PC amb webcam, adreçament 'intern' (tipus 192.168.0.x), només pot realitzar trucades amb netmeeting (o compatible) contra equips amb adreçament públic.

Aquests equips mai podran rebre trucades des d'Internet i és molt possible que algunes aplicacions de videoconferència no funcionin corrrectament.

Per tal de solventar aquests entrebancs tècnics, posem a la vostra disposició un adreçament públic fix, que podreu utilitzar dins la xarxa del centre amb l'equip dotat de càmera.

Tots els routers ADSL (i punt a punt), han de disposar ja de l'adreçament necessari per a poder treballar amb els videotelèfons.

Podeu consultar el detall de l'adreçament Vid'XTEC des del puc:

http://www.xtec.es/puc

dins l'apartat, "Dades de connectivitat"

Concretament hi trobareu:

- La IP que cal posar al PC amb la webcam
- La màscara de subxarxa corresponent
- La porta de sortida que cal configurar al PC

Quan l'equip amb càmera i netmeeting es configura amb aquesta IP fixa, passa a formar part de la xarxa Vid'XTEC (i desaparèix de la xarxa del centre), i queda associat a un nom visible a nivell mundial, composat amb el nom propi del centre, com per exemple:

vitel-ceipbalandrau.xtec.es

Aquest nom podrà utilizar-se per realitzar trucades al videotelèfon del centre des de qualsevol equip connectat a Internet.

Multiconferència a Vid'XTEC amb VRVS
Per defecte les comunicacions amb videotelèfons H.323 són només entre dues seus, i no permeten realitzar el que s'anomenen multiconferències, entre tres o més participants.

Cal activar unes MCU (unitats de multiconferència); per aconseguir-ho i, de moment, no disposem de cap solució amb una qualitat suficient per a oferir-vos-ho.

Hi ha aplicacions comercials no H.323, que ho permeten, com per exemple Cu-Seeme.

Però el que volem que proveu és un sistema completament diferent de tot això... es tracta de l'VRVS (Sistema de sales de videoconferència).

http://www.vrvs.org

Consulteu la documentació que hi ha a:

http://www.rediris.es/mmedia/vrvs/cap1/

Un cop donats d'alta i amb el programari "vrvs" instal·lat, podeu provar d'entrar a la sala de proves 'Burro' o reservar-ne una per a les vostres activitats.

L'entorn inclou un 'xat' molt pràctic per iniciar el contacte i ajustar correctament l'àudio i el vídeo entre els contertulians.

Si voleu fer proves i necessiteu algú "a l'altre costat", compteu amb nosaltres.

Val la pena recordar que l'entorn vrvs només us funcionarà correctament si teniu una adreça IP pública de Vid'XTEC o amb una ADSL comercial  amb configuració 'monopuesto'.

No ho proveu amb mòdem; si no teniu un mínim de 256 kbps per a les trameses de vídeo, la qualitat és molt dolenta.

Als paràgrafs inicials comentem que 'us proposem que ho proveu', doncs tot i que l'entorn 'promet', pateix algunes errades d'estabilitat i compatibilitat amb alguns equips de vídeo i sistemes operatius.

I això no s'acaba aquí... encara tenim algunes coses sota la màniga que poden sortir aviat a la llum !

Ha arribat l'hora de la videoconferència sobre Internet a la XTEC !!!

Tauler de control

< Vid'XTEC

Estat de la xarxa

Linux

Accelerador proxy

Apunts de suport

XTEC-Ràdio