Introducció | Com instal·lar un proxy-catxé

Si gaudiu d'una connexió a Internet mitjançant un router de la XTEC ( XDSI / ADSL ) us volem convidar a participar en la nostra jerarquia proxy-catxé per millorar el rendiment de la connexió.

Per augmentar la velocitat d'accés a la Web i alleugerir el trànsit a les línies de comunicacions són molt recomanables les jerarquies proxy-catxé.

La XTEC forma part d'una d'aquestes jerarquies amb el seu proxy-catxé proxy.xtec.es i dóna molt bon servei a tots els seus usuaris personals.

Ara bé, quan un centre té més de 4 estacions compartint una connexió a Internet, els seria bo poder gaudir d'un proxy-catxé al centre, enllaçat amb el de la XTEC, per aprofitar al màxim els avantatges d'aquesta jerarquia de catxé mundial que acosta Internet als seus usuaris.
Xtec'nics - novembre 1998
(Actualitzada octubre 2002)