Introducció | Com instal·lar un proxy-catxé

La XTEC utilitza com a proxyserver el paquet Squid Object Cache, sobre una màquina Unix pel seu bon rendiment, molt superior a altres opcions.

Us recomanem fer-ne l'instal·lació seguint el Mòdul 5 del curs telemàtic 'Serveis de xarxa amb GNU/Linux', on hi trobareu molta més informació que us serà necessària per administrar i mantenir el proxy-cache Squid.

Si voleu fer-ho d'una forma mes automàtica seguiu la recepta qua hi ha sota d'aquestes línies.

Requeriments
  • PC 486 amb 16Mb de RAM i400Mb de disc dur o superior
  • Sistema Operatiu Linux ( recomanableRedHat )
  • Connexió a Internetvia router XDSI de la XTEC
  • Adreça IP de l'equip192.168.0.2

Descàrrega de l'aplicació
  • Fitxer xtecnics-proxy.tar.gz (691 Kbytes)


  • Nova versió squid-2.3-STABLE2 amb :
    - millora de la configuració de l'enllaç a la jerarquia de proxys
    - generació d'estadístiques d'ús diàries a 'http://192.168.0.2/control/proxystats.html'
(*) Si teniu problemes amb la distribució SUSE proveu amb xtec-proxy-suse.tar.gz (1,09 Mbytes)

Us recomanemdescarregar-lo directament des del Linux, en cas de fer-ho des d'una estació Windows, llegiu les notes següents:

Si l'estació téinstal·lat el WinZip, us pot demanara si voleu obrir-lo, assenyaleu l'opció Desar.

També éspossible que us canviï automàticament l'extensió a:
xtecnics-proxy_tar.tar
heu de refer el nomde l'arxiu original:
xtecnics-proxy.tar.gz

Per transferir els fitxersal server Linux, podeu fer un ftp o copiar el fitxer xtecnics-proxy.tar.gz dins un disc flexible.

Per accedir al contigutd'un disc flexible al Linux executeu:
# mount /dev/fd0/mnt/floppy

i copieu el fitxer dinsun directori on el pogueu descompactar
# cp /mnt/floppy/xtecnics-proxy.tar.gz/home/usuari/


Procésde d'instal·lació del proxy squid i arrencada del servei

Us suposem ja dins el vostreLinux com a usuari principal (root) i preparats per posar en marxa el proxy-catxé.

Per fer la guia hem imaginatque el fitxer l'heu descarregat/desat a:
/home/usuari

Anem al directori onhi ha el paquet del proxy:
cd /home/usuari

Descomprimim el paquet:
gunzip xtecnics-proxy.tar.gz

Obrim el paquet tar:
tar xvf xtecnics-proxy.tar

El paquet tar ha creatun directori anomenat squid-instala, hi entrem:
cd squid-instala

Per iniciar la instal·laciónomés cal executar l'ordre:
./instala

Al final us demanarà si voleuposar en marxa el proxy squid, amb els paràmetres per defecte. Premeu la tecla 's' seguit d'ENTER i ja tenim un proxy mes !!!

A partir d'aquest moment, el servei de proxy-catxé ha quedat incorporat al Linux, de manera que arrencara de forma automàtica, cada cop que poseu en marxa elserver.

Si voleu eliminar-lo del sistema executeu:
./elimina


Personalitzacióde la configuració, treballs als navegadors dels clients

Feu una ullada als fitxersllegiu.me i personal.txt, per si us cal 'afinar' una mica la configuració del proxy i adaptar-la a les característiques del vostre servidorLinux.

Per verificar el funcionamentdel proxy-catxé configureu els navegadors amb l'opció automàtica indicant:

http://192.168.0.2/proxy.pac

(*) Cal tenir instal·lat el servidor Web Apache i afegir al fitxer mime.types (/etc/mime.types) el tipus:

application/x-ns-proxy-autoconfig pac

En cas de no disposar d'aquestaopció proveu-ho de forma manual:

Protocol Servidor Port
HTTP 192.168.0.2 8080
FTP 192.168.0.2 8080


Si voleu evitar haver derecordar l'adreça IP del servidor que fa de proxy-catxé, afegiu al fitxer hosts de les vostres estacions:
127.0.0.1 localhost
192.168.0.1 router
192.168.0.2 proxy
(**) el trobareu 'camuflat' amb el nom de hosts.sam al directori c:\windows ...

D'aquesta manera podreu utilitzarla paraula proxy per configurar la catxé als navegadors.


Controli administració del proxy via Web

El proxy squid inclou una aplicació de monitorització anomenada cachemgr, amb la que podeu 'prendre el pols' a totes les funcions de l'squid.

Hipodeu accedir a través de la URL:
http://192.168.0.2/cgi-bin/cachemgr.cgi

Indicanta:

Cache host 192.168.0.2
Cache port 8080
Manager admin
Password squid

També podeu configurari controlar el proxy squid mitjançant l'aplicació Webmin.

(*) Els centres que disposin d'alguna estació SparcStation IPX sense utilitzar, poden 'reciclar-la' per treballar amb el proxy Squid. Poseu-vos en contacte amb nosaltres i en parlarem.
Xtec'nics - maig 1999
(versió 13 gener 2000)