Filosofia a través dels textos

Manel Codina
fal

FAL·LÀCIES

 

 

QUÈ ÉS UNA FAL·LÀCIA?

TIPUS DE FAL·LÀCIES:

Fal·làcies formals

Fal·làcies per raó del contingut:

Fal·làcia "ad hominem"(contra l'home)

Fal·làcia "tu quoque" (tu també)

Fal·làcia "ad baculum" (s'apel·la al bastó)

Fal·làcia "ad populum" (dirigit al poble)

Fal·làcia "ad verecundiam" (s'apel·lació a l'autoritat)

Fal·làcia "ad ignorantiam"

Fal·làcia de la falsa causa

Fal·làcia "ex populo

Fal·làcia de l'argument circular

 

Què és una fal·làcia?

Una fal làcia és un raonament que sembla vàlid però que no ho és. Si el raonament incorrecte té l'objectiu conscient d'enganyar llavors, a més s'anomena sofisma.

 

Fal·làcies formals

Són els raonaments que tenen una estructura lògica no vàlida. Són enganyosos  perquè  són semblants a formes vàlides de raonaments.

Exemples:

 

Si plou em mullo

No plou

______________
No em mullo

Tots els homes tenen pulmons

Tots els homes són mamífers

____________________________

Tots els mamífers tenen pulmons

 

 

Fal làcia "ad hominem" (contra l'home)

S'hi nega l'opinió d'algú sense fer referència al contingut de l'opinió sinó basant-se en una crítica a la persona que la sustenta o bé a les seves circumstàncies.

Exemple: Plató defensa que els filòsofs han de ser reis, tothom sap que Plató era un masclista, classista i defensor d'una societat sense cap tipus de llibertat, per tant els filòsofs no han de ser dirigents.


Fal làcia "tu quoque" (tu també)

Per demostrar que una determinada acusació és falsa, s'acusa a l'acusador d'allò mateix. Exemple: "el govern que jo presideixo no és corrupte, respecte a això de què m'acusa l'oposició, ells, quan governaven, també ho feien." "Tu que fumes m’estàs aconsellant que jo no fumi?"

Fal làcia "ad baculum" (s'apel·la al bastó)

S'hi dedueix una determinada conclusió recolzant-se únicament en les conseqüències negatives o desagradables que implicarà la negació de la conclusió.

Exemple: No pots suspendre cap més matèria, perquè si no deixaràs de sortir els dissabtes.


Fal làcia "ad populum" (s'apel·la al poble)

Les raons que s'exposen, que se sap prèviament que seran acceptades per l'auditori, no estan vinculades amb la conclusió i només pretenen exaltar els sentiments i emocions de la gent que els escolta. Són els arguments anomenats també com a demagògics.

Exemple: Si voleu més llibertat, més qualitat de vida, més prestacions socials, menys impostos, menys delinqüència i menys atur llavors voteu-me.

 

Míting de Rajoy:

 

Míting de Zapatero:


Fal làcia "ad verecundiam" (apel lació a l'autoritat)

Utilitzant el respecte que es té a una persona o institució, s'apel la a l'autoritat per demostrar una conclusió.

Exemple: Si Aristòtil no hagués dit el contrari, hauria creure el que estic veient.


Fal làcia "ad ignorantiam"

De la impossibilitat de provar una cosa és dedueix la seva falsedat. Es parteix de la idea falsa que tot allò vertader està provat.

Exemple: "No es pot provar la innocència d'una persona relacionada amb un crim, per tant és el culpable". “No s’ha demostrat que Déu no existeixi, per tant no es pot dir que no existeixi. Llavors, si no és veritat que no existeixi, existeix”

 

Fal làcia de la falsa causa

Per la simple coincidència entre dos fenòmens s'estableix sense base suficient una connexió causal entre ells.

Exemples:

" El fet que la loteria hagi tocat dues vegades seguides a Sort, és una prova que els números de loteria comprats a Sort tenen més probabilitat de ser premiats".

"En les societats mediterrànies tradicionals hi ha menys incidència de malalties cardiovasculars (aquestes malalties estan relacionades amb la manca d’exercici i la dieta inadequada). Aquesta menor incidència és deguda a la dieta. cal menjar el que mengen les societats mediterrànies tradicionals (verdures, fruita, peix).
A la Xina i al Japó es consumeix molta més soja que a Europa. Les dones orientals tenen menys trastorns relacionats amb la menopausa que les europees. Això és degut al consum de soja.
"Fal làcia "ex populo"

Es defensa determinat punt de vista al·legant que tothom o molta gent està d'acord amb aquesta opinió.

Exemple: M'has de deixar sortir fins a les dues, tots els pares dels meus amics els ho deixen fer.


Fal làcia de l'argument circular

En la demostració d'una conclusió s'utilitza la mateixa conclusió.

Exemple: "La inducció es demostra perquè ha funcionat en la majoria de casos".