FILOSOFIA A TRAVÉS DELS TEXTOS

Manel Codina
politica

Filosofia Política

   
 

1. Podem viure sols?

L'home és un animal gregari. La nostra pròpia naturalesa per poder-se desplegar necessita els altres. Som animals socials per naturalesa.

 

3.1 Aristòtil: L'home és un animal social per què té llenguatge

 

2. La conflictivitat humana ens porta a la política

La nostra naturalesa no ens determina com hem de viure en comunitat. La llibertat que ens proporciona la nostra naturalesa, respecta la forma de viure en comunitat, també ens proporciona grans conflictes. Les relacions humanes són en elles mateixes conflictives. La guerra és la plasmació més clara d'aquest conflicte. La filosofia política és la reflexió sobre com minimitzar el conflicte en les comunitats humanes.

3.2 Kant: Les tendències contradictòries de la naturalesa humana.

[Ajuda per a la lectura del text]

 

3. Dos plantejaments polítics per a solucionar el conflicte:

3.1 Sistemes utòpics: Els filòsofs que han intentat trobar mètodes racionals per determinar quina és la societat perfecta, una societat que eliminaria de soca-rel els conflictes. Han dissenyat també sobre el paper, d'una forma purament teòrica i racional els mitjans per aconseguir aquesta organització utòpica: Plató, Hobbes, Marxisme.

3.2 Sistemes no utòpics: Altres han intentat gestionar el conflicte perquè fos el mínim possible, però sense pretendre eliminar-lo del tot: Locke, Rousseau, Kant, Hannah Arendt... La democràcia és fruit d'aquest plantejament polític.

 

4. Sistemes utòpics:

4.1 La República platònica

 

4.1.1 El coneixement eliminarà els conflictes

L'acció política s'ha de realitzar des del coneixement. El coneixement no és relatiu, ni subjectiu, ni particular sinó que és absolut, objectiu i universal. La política no és una qüestió ideològica, és una qüestió "científica". El qui posseeix el coneixement ha de dirigir la societat. El savi sabrà actuar en tot moment d'una forma justa, només tenint en compte el que més li convé a la societat. Per Plató l'origen del conflicte es genera quan la societat és controlada per l'opinió (d'un amb la tirania, d'alguns amb la timocràcia o oligarquia, o de tots amb la democràcia) i no pel coneixement.

 

3.3 Plató: El dirigent ha de ser el filòsof

4.1.2 Control de la societat

La República ha de ser una societat molt estable, que poguí aturar l'esdevenir constant de sistemes polítics al llarg de la història. Si cadascú ocupa el lloc que li correspon per aptitud natural, la ciutat estarà regida correctament, serà feliç i estable. Segons les aptituds els ciutadans es dividirien en tres grups bastant rígids:

Productors: pagesos, artesans i comerciants
Guardians: guerrers
Governants: filòsofs

Cada ciutadà rep una concreta educació, encaminada en formar en cada cas un ciutadà que tingui les característiques que li convé més a la comunitat: moderació, fortalesa, obediència, prudència... Els governats controlaran l'educació i tindran un poder absolut sobre els altres ciutadans. Pel bon funcionament de la República podran utilitzar qualsevol procediment.

3.4 Plató: La forma de viure dels guardians

 

4.1.3 Critica a la democràcia

La democràcia (el poder en mans del poble) és el àmbit dels sofistes. L'ús de les paraules seductores poden fer decantar a un poble inculte cap a una determinada opció política. El demagog i no el savi és converteix amb el més poderós. És com si intentéssim pilotar un vaixell a partir de l'opinió de tots els seus tripulants.
La democràcia donà lloc a una societat molt conflictiva, molt caòtica, molt poc eficient. D'aquest caos que provoca aquest sistema amb tanta llibertat sorgirà un sistema tirànic encara més injust, el qual suprimirà totes les llibertats.

  3.5 Plató: Crítica a la democràcia

  3.6 Popper: La critica a la República platònica

   

4.2 Thomas Hobbes

4.2.1 El conflicte apareix en la mateixa naturalesa de l'home:

  L'home és egoista. Abans de la fundació de l'Estat, impera la llei de la natural del més fort. No es reconeix ni es respecta cap dret, perquè tots es consideren amb dret a tot. És una situació de caos total en la qual "l'home és un llop per a l'home".

 

4.2.2 Superació del conflicte: Cedir tot el poder a un sol individu

  Per garantir la vida ( llei natural de supervivència), els individus cedeixen de manera incondicional tots els seus drets a una sola persona: el sobirà. La llibertat només la tindrà el sobirà. El sobirà assumeix el poder absolut, eliminant tota llibertat i amb ella la conflictivitat social. La naturalesa de l'home és l'origen del conflicte, la solució per tant és evitar que l'home pugui generar conflictes traient-li tot el seu poder per fer-ho.
  El sobirà serà l'únic que podrà crear conflictes, però els intentarà evitar per què sap que això pot destruir el seu poder i fins i tot posar en perill la seva vida.

  3.7 Hobbes: La llei de la supervivència ens impulsa a la pau

   

4.3 Marxisme

4.3.1 La conflictivitat té el seu origen en la lluita de classes

La conflictivitat apareix en la lluita de classes. Dues classes socials amb interessos diferents s'enfronten entre si per controlar la societat. Al llarg de la història de la humanitat sempre hi ha hagut la lluita de classes, dues classes antagòniques que s'enfronten dialècticament, fins que una aconsegueix imposar-se a l'altra: serf contra patricis, burgesia contra noblesa, proletariat contra burgesia, etc.

3.8 Marx: Materialisme històric

4.3.2 El comunisme: la solució a la conflictivitat

El comunisme no és un disseny racional per solucionar tots els problemes. El comunisme s'imposarà inevitablement com a conseqüència de les lleis de la història. El comunisme superarà la dialèctica de la lluita de classes.

3.9 Marx: La superació de la lluita de classes

4.3.3 La superació de l'alienació

L'abolició de la propietat privada serà substituïda per la propietat social dels mitjans de producció, possibilitant que el treballador recuperi el control de la seva vida. Cadascú produirà segons el seu desig i consumirà d'acord amb les seves necessitats. El treball no es vincularà als diners sinó a ben social que produeix. El treball ens realitzarà i ens farà entrar en contacte amb la naturalesa.

4.3.4 Planificació centralitzada

Tota la comunitat d'individus regula la producció general. El sistema econòmic és fruit d'una planificació racional i centralitzada que busca la seva màxima eficiència.

3.10 Marx: Les condicions del treballador en la societat capitalista

3.11 Marx: El treballador és considerat una mercadaria

 

5. Sistemes no utòpics (intenten minimitzar el conflicte):

Enllaç: Problemes de la democràcia

 

5.1 Ciutadà i súbdit (ciutadà: té vot, té drets, participa en la gestió de la cosa pública)

5.2 Democràcia actual:

5.2.1 Els tres poders: Montesquiu

5.2.2 La llibertat: S.Mill

5.2.3 Liberalisme econòmic: Hayek

5.2.4 Problemes de la democràcia:

5.2.4.1 El control dels mitjans de comunicació: Marcuse

5.2.4.2 Quin és el subjecte polític? (Habermas)

5.3. El Conflicte a escala global:

5.3.1 Fukuyama: Una civilització universal (El fi de la història)
5.3.2 Hungtington: El Xoc de les civilitzacions:
5.3.3 Kant: La pau perpetua

Max Weber: L'Estat té el monopoli de la violència

Rousseau: Origen de tots els mals és la propietat privada