FILOSOFIA A TRAVÉS DELS TEXTOS

Manel Codina
  Enllaços

 

 

Pàgines generals de filosofia

Filoxarxa: Pàgina molt complerta de Jordi Cortés i Morató y Antoni Martínez i Riu. Exposa els continguts de les dues assignatures de filosofia en el batxillerat. Textos, enllaços, diccionari...

Web de Ramon Alcoberro: Molts materials sobre diferents filòsofs.

Web de Miquel Casanovas Baiget: Materials d'estudi per a la Història de la Filosofia dels autors de selectivitat. Textos PAU, exàmens resolts.

Filòpolis. Filosofia per a no iniciats: Pàgina de Llorenç Vallmajó Riera. Exposa d'una manera molt divertida i amena qüestions de filosofia i ètica.

Apuntes de filosofia José Vidal: Pàgina molt completa sobre els continguts de les assignatures de filosofia en el batxillerat.

Alphabetical Index: Web molt completa sobre una gran quantitat de filòsofs. Molts enllaços. Anglès.

Portal de filosofia de josep-maria Terricabras : Comentaris de llibres, xats, articles d'opinió, textos comentats...

Portal de filosofia internauta: Portal de filosofia d'Anna Sarsanedas Darnés molt obert a la participació: xats, comentaris de llibres, articles...

El Proyecto filosofía en español: És un projecte de filosofia en castellà. Hi podràs trobar tan articles d’actualitat com documents de filòsofs clàssics. Podràs participar en grups de discussions sobre diferents temes: Antropologia, marxisme, ètica, filosofia de la ciència, estètica, ètica de la ciència i la tecnologia…

 

Blogs

Orelles de burro: Blog del professor de filosofia del profesor Jordi Beltran

El fil de les clàssiques: El Bloc de la professora Margalida Capellà i Soler ens condueix cap al món clàssic, proposant una gran quantitat de materials enllaçats amb l'actualitat.

Seminari de filosofia (IES Dolors Mallafrè): Blog del professor de filosofia del professor Xavier Gil.

Estètica de l'existècia : Blog del professor de filosofia Xavier Alsina

La lechuza de Minerva: Blog de la professora Concepción Pérez García.

 

Pàgines específiques d'algun tema filosòfic

Pàgina d'Antoni Defez : Hi trobareu articles de filosofia amb un apartat especial dedicat a Ludwig Wittgenstein. Poesia.

Nietzsche en castellano: Pàgina de Horacio Potel sobre Nietzsche. Textos complerts de les obres del filòsof.

Derrida en castellano: Pàgina de Horacio Potel sobre Derrida. Textos complerts de les obres del filòsof. Comentaris. Vídeos i àudios.

Heidegger en castellano: Pàgina de Horacio Potel sobre Heidegger. Textos complerts de les obres del filòsof. Comentaris.

Arthur Shopenhauer: Textos, comentaris, articles, cites sobre Schopenhauer.

Kierkegaard: Textos, comentaris, articles, imatges, cites, bibliografia sobre Kierkegaard.

Uso de Razón: Una bona pàgina de lògica de Ricardo García Damborenea.

Cibernous: Pàgina d'història de la filosofia i de lògica d'enunciats i de predicats. Exercicis interactius.

Taules de veritat: Pàgina interactiva de pàgines de veritat

Aula Mèdia: Hi trobareu algunes reflexions i materials sobre la comunicació: televisió, ràdio, cinema, premsa, publicitat... Comentaris de pel·lícules.

Videos de parterei: Podem veure entrevistes a Hannah Arendt. Reportatges sobre el pensament de Derrida, Eugenio Trías, Walter Benjamin, Foucault...

Psicologia i sociologia

Blog de Psicologia: El professor Alejandro Sarbach Ferriol

Psicologia: Pàgina de Miguel Angel de la Cruz Vives especialitzada amb psicologia: temes, història, tests...

Psicoanálisis: Articles sobre el psicoanàlisi.

Dossier de Psicologia i sociologia: Dossiers realitzats pel professor Joan Ortiz Olmedo.

Revistes de filosofia

Filosofia, ara: Revista per pensar

A parte Rei: Revista de filosofia

Fractal: Revista de filosofia, Literatura, Sociologia, Política, Història...

MANIA: Revista de filosofia de la Universitat de Barcelona.

 

Biblioteques digitalitzades

 

Biblioteques virtual Joan Lluís Vives

Obres completes de Plató: Els diàlegs digitalitzats de Plató amb castellà.

Ciberoteca: Una catalogaciò dels recursos culturals disponibles a través d'internet

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Obres de literatura espanyola

Recerca de llibres. Google

Bibliotecas virtuales

Projecte Gutenberg