El sacrifici d'Ifigenia als frescos del Palau de Valmarana

El sacrifici d'Ifigenia és un episodi anterior a la Ilíada i es produeix abans de salpar cap a Troia. Agamèmnon, per consell de Calcas, accepta el sacrifici de la seva filla Ifigenia sobre l'altar d'Àrtemis per apaivagar la còlera de la deessa, que retenia l'estol grec a Àulida sense vent. Llavors, es fa venir Ifigenia a Àulida amb el pretext d'un casament amb Aquil·les abans de salpar. A l'últim moment, Àrtemis substitueix la noia per una cérvola, i així pot lliurar-se del sacrifici.

Analitza els detalls que et proposem del fresc de Tiepolo:

 

L'ESCENARI:

L'escena està situada en un temple, i els personatges es troben enmig d'un espai encolumnat, asseguts damunt d'un altar. ¿Per què creus que es produeix aquest enquadrament? Aquestes falses columnes ¿quin efecte fan als ulls del visitant que passeja pel vestíbul del palau?

   
 

ELS PROTAGONISTES: localitza a la imatge:

 • el sacerdot Calcas, disposat a fer el sacrifici;
 • la verge Ifigenia, a punt de ser immolada;
 • Agamèmnon, el pare d'Ifigenia, incapaç de contemplar l'escena;
 • la cérvola enviada per Àrtemis.
  ¿Què et suggereixen els gestos dels personatges? raona la teva resposta.
   
 

ELS SECUNDARIS:

 • Un grup molt divers d'homes envolta Ifigenia i el sacerdot Calcas. Fixa't en els seus vestits i descriu-los: Per què creus que difereixen tant (recorda la procedència de l'estol grec)?
 • Un noiet s'agenolla davant del sacerdot ¿Què du a la mà?¿Amb quina finalitat?
  ELS OBJECTES DEL SACRIFICI: localitza al quadre els dos objectes que es volen emprar per al sacrifici d'Ifigenia.
   
   
Altres sacrificis...
...el mosaic d'Empúries
 

A continuació, mira amb deteniment l'ampliació del mosaic d'Ifigenia que es troba al museu d'Empúries. Es tracta d'un emblema de 55 x 60 cm, pensat per col·locar al centre d'un paviment. Ràpidament podràs localitzar, vestits de blanc, Ifigenia (perquè creu que va a casar-se) i Calcas (per marcar la puresa dels sacerdots).

Recorda el que has vist al quadre de Tiepolo i localitza també:

  • Agamèmnon,
  • la cérvola,
  • Àrtemis,
  • el noiet que assisteix el sacrifici,
  • la torxa amb què s'encendrà la pira del sacrifici.

 

 
 • Qui porta de la mà Ifigenia? Ulisses va ser l'encarregat de fer creure Ifigenia i Clitemnestra que Agamèmnon volia casar la filla.
 
 • Quines estatuetes presideixen la cerimònia del sacrifici? Els déus bessons Apol·lo i Àrtemis.
   
  ...un fresc pompeià

Vols identificar els personatges de l'episodi en una altra imatge? es tracta del fresc de la casa del poeta tràgic que hi ha a Pompeia. Visita la pàgina del projecte Utpictura18 que te l'ofereix i localitza cada un dels seus protagonistes!

   
   
 
 
 
 
 
TIEPOLO, El sacrifici d'Ifigenia (1757). Detall. Visita la pàgina de la Web Gallery of Art que te l'ofereix.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mosaic d'Ifigenia (s. I-II). Museu d'Empúries. Si vols veure una ampliació de la imatge, clica aquí
 
 
 
 
 
 
 
 
El sacrifici d'Ifigenia. Fresc de la casa del poeta tràgic. Pompeia.