Prepara una exposició!

 
Amb totes les dades treballades, pots preparar una exposició, perquè els teus companys coneguin el relat mític de Júpiter i Alcmena. Et pot servir el següent guió:
 
  • resum de l'episodi: personatges que intervenen en el mite; motius pels quals Júpiter decideix transformar-se en Amfitrió per seduir a Alcmena; les diferents actituds d'Alcmena davant l'arribada a casa de cada un dels "Amfitrions"; el final dramàtic que proposava Eurípides a la seva obra perduda.
  • Anàlisi de les dues ceràmiques que il·lustren el relat de Júpiter i d'Alcmena des dels punts de vista tècnic i artístic.
  • Lectura i comentari del fragment dramàtic que t'hagi resultat més suggeridor.
  • Hèrcules, el fill de Júpiter i d'Alcmena: Trets biogràfics més coneguts del famós heroi.
  • Conclusions: Valora el fet que, a partir d'un sol relat mític, puguin aparèixer obres artístiques tràgiques i còmiques que el tractin.
L'episodi a la ceràmica antiga
Amfitrió i Alcmena al teatre
Hèracles, el fill de Zeus i d'Alcmena
Prepara una exposició!