Identifica algunes filles de Zeus!
 

 
Com ja has llegit al text d'Hesíode, Zeus es va unir a divinitats olímpiques i pre-olímpiques, i d'aquestes unions van sorgir nombroses divinitats benefactores. A continuació repassarem els grups de germanes, nascudes de Zeus per ordenar diversos àmbits de la vida. Amb l'ajut del text d'Hesíode, omple el quadre següent:
El text d'Hesíode
Coneixes les muses?
 
 

Anomenades Irene ("la pau"), Dike ("el dret") i Eunòmia ("el bon govern"), les són filles de Zeus i de . Viuen a les portes de l'Olimp i tenen encomanada . Les podem trobar representades com a tres, quatre o dotze germanes.

Filles de Zeus i d' , les acostumen a ser companyes de les Muses. Se les anomena Aglaia ("la brillant"), Eufròsine ("la Serena") i Talia ("la floreixent"). Són divinitats que tenen encomanada la custòdia de . A Grècia se les coneix com les Càrites.
Filles de Zeus i de , les són germanes de les Hores i tenen encomanat . Àtropos fila el fil de la vida dels homes; Cloto el cabdella, i Làquesis el talla, quan a l'home li arriba l'hora. Els romans les anomenaven Parques.
Es diu que les són fruit de nou nits amoroses de Zeus amb la dea de la memòria . Tenen encomanada la custòdia de les creacions del pensament.