Prepara una exposició!

Amb totes les dades treballades, pots preparar una exposició, perquè els teus companys coneguin l'episodi que has estudiat. Potser et pot servir el guió següent:

  • resum de l'episodi (orígens de Ganimedes, motius del rapte rapte, a qui substitueix?).
  • Ganimedes a les arts: Amb el suport de les imatges que has treballat, explica als companys quins són els elements iconogràfics que permeten reconèixer l'episodi mític.
  • El rapte de Ganimedes i Salvador Espriu: Pots llegir als companys els fragments del relat de Salvador Espriu que has treballat i explicar com ha forçat el relat mític per adaptar-lo al seu temps.

  • Conclusions.

 

El text clàssic
Ganimedes i Salvador Espriu
El rapte de Ganimedes a les arts plàstiques